👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO

Skapad 2020-10-26 10:14 i Edsskolan Östhammar
Matris i NO (biologi, kemi och fysik) för årskurs 1-3.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)

Progression i NO för skolår 1-3 där rutan längst till höger är lägsta godtagbara kunskapsnivå i slutet av år 3.

Djur och växter
Du känner igen och kan namnge några olika växter och djur som finns i naturen.
Du visar att du kan flera olika arter i naturen. Du kan göra enkla sorteringar av några djur och växter.
Du kan sortera djur och växter efter olika egenskaper, beskriva och ge exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor. Du kan berätta om förändringar i naturen och ge exempel på livscykler hos några djur och växter.
Årstider
Du kan namnge årstiderna.
Du vet i vilken ordning årstiderna kommer, och hur naturen påverkas under året.
Du gör enkla observationer av årstider. Du kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
Jorden, solen och månen
Du vet att solen är större än jorden som i sin tur är större än månen.
Du vet att jorden kretsar runt solen.
Du kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Kropp och våra sinnen
Du kan namnge några kroppsdelar.
Du kan namnge några kroppsdelar och sinnen.
Du kan berätta om några av människans kroppsdelar och sinnen.
Må bra = Hälsa
.
Du vet att maten är viktig för kroppen.
Du förstår att vi kan påverka hur vi mår, genom bland annat sömn, mat och motion.
Du kan diskutera runt några faktorer som påverkar människors hälsa.
Kraft och rörelse
Du känner till begreppen; tyngdkraft, friktion och jämvikt.
Du visar att du förstår något av begreppen, genom att koppla begrepp med händelse (tex friktion till åkning i rutschkanan).
Du kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
Material i vår omgivning
Du känner till och kan berätta att saker är gjorda av olika material.
Du kan sortera saker efter vilket material de är tillverkade av.
Du kan beskriva vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
Lösningar i vår omgivning
Du kan sortera föremål utifrån olika egenskaper och berättar hur du har tänkt.
Du vet att det finns lösningar och blandningar och vet att man kan separera dem.
Du kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separera lösningar och blandningar med enkla metoder.
Ämnen i vår omgivning
Du kan nämna någon egenskap hos vatten eller luft,
Du kan nämna någon upplevelse av ljus eller ljud.
Du kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
Berättelser om natur och naturvetenskap
Du lyssnar när vi läser berättelser, sagor, myter och tittar på konst som handlar om naturen och människan.
Du lyssnar och visar att du är aktiv genom att reflektera och t.ex ställa frågor som hör till ämnet.
Du kan samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
Fältstudier och undersökningar
Du deltar i fältstudier och i enkla undersökningar.
Du utför fältstudier och enkla undersökningar med kamrat- och/ eller lärarstöd.
Du kan utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
Dra egna slutsatser och dokumentera
Du kan dra en eller flera slutsatser av en undersökning som du deltagit i.
Du kan genomföra en undersökning och dra egna slutsatser samt göra en enkel dokumentation.
Du kan i det under­sökande arbetet göra någon jämförelse mellan egna och andras resultat. Du kan dessutom dokumentera dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda dig av din dokumentation i diskussion och samtal.