Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vetenskapen om ljud, örat och hörselskador

Skapad 2020-10-26 10:30 i Bjursåsskolan F-6 Falun
Bedömningsmatris för arbetsområde i Fysik/Biologi kring Ljud.
Grundskola 4 – 6 Biologi Fysik

Arbetsområdet avslutas med ett muntligt prov där dina kunskaper testas. Du blir även bedömd under arbetets gång genom att delta i diskussioner, experiment och arbetsuppgifter.

Kunskaper kring ljud

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara
Klart mer än godtagbara
Ljud och ljudvågor
Eleven kan med visst stöd beskriva hur ljud skapas och fortplantar sig genom luft eller andra material.
Eleven kan beskriva hur ljud skapas och fortplantar sig genom luft eller andra material.
Eleven kan utförligt beskriva hur ljud skapas och fortplantar sig genom luft eller andra material.
Örat och örats delar , samt hur hörseln fungerar
Eleven kan med visst stöd redogöra för hörselsystemets delar samt beskriva hur ljud tas emot och tolkas.
Eleven kan redogöra för hörselsystemets delar samt beskriva hur ljud tas emot och tolkas.
Eleven kan utförligt redogöra för hörselsystemets delar samt beskriva hur ljud tas emot och tolkas.
Höga och låga toner
Eleven kan med visst stöd förklara vad som menas med höga och låga toner och vet att tonhöjd mäts i hertz.
Eleven kan förklara vad som menas med höga och låga toner och vet att tonhöjd mäts i hertz.
Eleven kan på ett utförligt sätt förklara vad som menas med höga och låga toner och vet att tonhöjd mäts i hertz.
Starka och svaga ljud
Eleven kan med visst stöd förklara vad som menas med starka och svaga ljud och vet att ljudstyrka mäts i decibel.
Eleven kan förklara vad som menas med starka och svaga ljud och vet att ljudstyrka mäts i decibel.
Eleven kan utförligt förklara vad som menas med starka och svaga ljud och vet att ljudstyrka mäts i decibel.
Ljudets hastighet i luft och hur ljud leds i olika material.
Eleven kan med visst stöd berätta om skillnader i ljudets hastighet i olika material och vad detta beror på. Eleven känner till att ljudets hastighet i luft är ca 340 meter per sekund.
Eleven kan berätta om skillnader i ljudets hastighet i olika material och vad detta beror på. Eleven känner till att ljudets hastighet i luft är ca 340 meter per sekund.
Eleven kan utförligt berätta om skillnader i ljudets hastighet i olika material och vad detta beror på. Eleven känner till att ljudets hastighet i luft är ca 340 meter per sekund.
Orsaken till eko.
Eleven kan med visst stöd förklara varför det ekar och i vilka typer miljöer detta fenomen uppkommer och inte.
Eleven kan förklara varför det ekar och i vilka typer miljöer detta fenomen uppkommer och inte.
Eleven kan utförligt förklara varför det ekar och i vilka typer miljöer detta fenomen uppkommer och inte.
Tinnitus och hur man skyddar sig.
Eleven kan med visst stöd berätta vad tinnitus är, vad som orsakar det och hur man kan skydda sig. Eleven känner till att tinnitus inte går att bota.
Eleven kan berätta vad tinnitus är, vad som orsakar det och hur man kan skydda sig. Eleven känner till att tinnitus inte går att bota.
Eleven kan utförligt berätta vad tinnitus är, vad som orsakar det och hur man kan skydda sig. Eleven känner till att tinnitus inte går att bota.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: