Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text - klagobrev eller insändare åk 6

Skapad 2020-10-26 10:33 i Svaleboskolan Lunds för- och grundskolor
En argumenterande text skriver du för att övertyga någon . Man kan skriva en insändare till en tidning om man tycker att något är dåligt eller om man vill ändra på något. Du kan även skriva ett klagobrev om du haft en dålig upplevelse på en restaurang, fått ett skadat paket eller att ett smutsigt hotellrum.
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk

En argumenterande text skriver du för att övertyga någon . Man kan skriva en insändare till en tidning om man tycker att något är dåligt eller om man vill ändra på något.

Innehåll

Börjar
Utvecklar
Befäster
Utvidgar
Syfte
Skriver argument utan att anpassa till syftet/sammanhanget.
Försöker anpassa texten till syftet/sammanhanget.
Kan anpassa texten till syftet/sammanhanget och målgruppen.
Kan och vågar på egen hand anpassa och variera texten utifrån syfte/sammanhang och målgrupp.
Innehåll
Innehållet i texten är begripligt och en åsikt presenteras.
Innehållet är relativt tydligt och en åsikt med några argument presenteras.
Innehållet är tydligt och en åsikt med ett flertal underbyggda argument presenteras.
Innehållet är tydligt och en tydlig åsikt med flera väl underbyggda argument presenteras. Texten innehåller även motargument.
Struktur/ Inledning
Skriver en kort inledning som antyder vilken ståndpunkt/åsikt som kommer att föras fram.
Skriver en kort inledning med en personlig åsikt. "Jag tycker..."
Skriver en inledning som ger en bakgrund och presenterar åsikten.
Skriver en inledning som ger en bakgrund och presenterar åsikten tydligt. (Samt även sammanfattar de kommande argumenten)
Struktur/ Argument
Presenterar enstaka argument för sin åsikt.
Presenterar enstaka något utvecklade argument för sin åsikt.
Ger argument i logisk ordning, inkluderar detaljer för att underbygga argumenten.
Ger argument i logisk följd, belägger argumenten med bevis. Varje stycke inleds med ett argument som utvecklas.
Struktur/ Avslutning
Avslutar med en personlig åsikt
Har en enkel avslutning eller sammanfattning tillsammans med sin personliga åsikt.
Summerar i avlutningen det mest väsentliga i argumentationen.
Skriver en avslutning som upprepar de viktigaste punkterna. Sammanfattar i en slutsats.

Språkliga drag

Börjar
Utvecklar
Befäster
Utvidgar
Textbindning
Skriver korta meningar utifrån sitt eget perspektiv.
Använder enkla sambandsord för att binda ihop meningar och utveckla argumenten. t.ex. och, sen, men, eftersom, för att...
Utvecklar textbindningen genom att använda sambandsord som tar in ett annat perspektiv. t.ex. även om, å andra sidan...
Använder mera komplexa sambandsord. t.ex. vidare, ytterligare, faktiskt, till exempel...
Ordval
Ordvalet är enkelt och talspråkligt.
Börjar använda adjektiv och adverb. Ordvalet anpassas till viss del för att få fram känslor/åsikter.
Använder adjektiv och adverb för att göra texten mer effektiv. Ordvalet anpassas till innehållet med att få fram känslor och åsikter..
Har ett medvetet ordval. Använder varierade verb i passiv form "det sägs..." Ordvalet anpassas för att passa både innehåll och målgrupp.
Språkliga knep
Exempel: upprepningar retoriska frågor överdrifter grupper om tre statistik och siffror
Försöker underbygga sina argument med något enkelt "språkligt knep".
Använder några språkliga knep för att underbygga sina argument.
Förstår att språkliga knep kan användas för att påverka och använder några sådana.
Förstår att språkliga knep kan användas för att påverka och använder för ämnet och målgruppen väl valda sådana.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: