Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumentation (förberedelseklass 7-9)

Skapad 2020-10-26 10:51 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Argumentation: Läsa, skriva, tala, lyssna. Aspekt A motsvarar årskurs 4-6. Aspekt B motsvarar årskurs 7-9.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk

Vi tränar på att argumentera skriftligt och muntligt samt att förstå olika typer av argumenterande texter.

Argumentation

Nivå 1
Eleven kan med mycket stöttning utföra uppgiften.
Nivå 2
Eleven kan med lite stöttning utföra uppgiften.
Nivå 3
Eleven kan utföra uppgiften självständigt.
Aspekt 1a: Läsförståelse
Eleven kan med mycket stöttning förstå enkla argumenterande texters innehåll.
Eleven kan med lite stöttning förstå enkla argumenterande texters innehåll.
Eleven kan förstå enkla argumenterande texters innehåll.
Aspekt 1b: Läsförståelse
Eleven kan med mycket stöttning förstå argumenterande texter för årskurs 7-9.
Eleven kan med lite stöttning förstå argumenterande texter för årskurs 7-9.
Eleven kan förstå argumenterande texter för årskurs 7-9.
Aspekt 2a: Skriva
Eleven kan utifrån en mall och mycket stöttning skriva en argumenterande text.
Eleven kan utifrån en mall och lite stöttning skriva en argumenterande text.
Eleven kan utifrån en mall självständigt skriva en argumenterande text.
Aspekt 2b: Skriva
Eleven kan med mycket stöttning skriva en argumenterande text utifrån skriftliga instruktioner.
Eleven kan med lite stöttning skriva en argumenterande text utifrån skriftliga instruktioner.
Eleven kan självständigt skriva en argumenterande text utifrån skriftliga instruktioner.
Aspekt 3a: Muntligt
Eleven kan med mycket stöttning delta i en diskussion och använda sig av egna argument.
Eleven kan med lite stöttning delta i en diskussion och använda sig av egna argument.
Eleven kan delta i en diskussion och använda sig av egna argument.
Aspekt 3b: Muntligt
Eleven kan med mycket stöttning planera och leda en diskussion utifrån egna argument.
Eleven kan med lite stöttning planera och leda en diskussion utifrån egna argument.
Eleven kan självständigt planera och leda en diskussion utifrån egna argument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: