Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärandematris berättande text

Skapad 2020-10-26 10:58 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska

Kunskapskrav Svenska Lgr11

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Utvecklingsområde
Budskap & upplevelse
Du kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Du kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen
Du behöver träna på att, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Skriva texter
Du kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
Du behöver träna på att skriva olika slags texter med tydligt innehåll, fungerande struktur samt språklig variation.
Skrivregler
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
Du behöver träna på att använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.
Berättande texter
De berättande texter du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
Du behöver träna på att skriva berättande texter som innehåller gestaltande beskrivningar och enkel handling.
Kombinera text och annan estetik
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan du förtydliga, förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan du förstärka och levandegöra dina texters budskap
Du behöver träna på att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett fungerande sätt.
Ge omdömen om & bearbeta text
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt
Du behöver träna på att ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: