Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska åk 6: Kap 1 och 2

Skapad 2020-10-26 11:26 i Stora Skedvi skola Säter
Bedömnings matris åk 6 kap 1 och 2 Studieboken Colores. Flera olika momenten. Vi har jobbat dels utifrån boken samtidigt som vi gjort saker bredvid. Innehåll: Hälsningsfraser, avskedfraser, fråga hur någon mår, berätta hur man mår. Berätta vad man heter, var man kommer ifrån, vilka språk man pratar, den spansktalande världen, var olika länder ligger.
Grundskola 6 Moderna språk - språkval

Utifrån innehåll i kap. 1: Hola och kap. 2 : El mundo hispánico:

Förstå innehållet i talat språk och texter där man hälsar på någon, svarar och frågar om hur någon mår, och tar avsked (Hola), samt berättar något om sig själv: namn, varifrån man är samt vilka språk man talar (El mundo hispánico).

Kunna använda ovanstående i tal och skrift, samt kunna något om den spansktalande världens geografi.

Kap. 1 och 2

När ej målen
På väg till når målen
Når målen
LÄSA
( + strategier )
 • M2  4-6
 • M2  C 6
 • M2  C 6
 • M2  C 6
Du kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i korta, enkla texter där man hälsar, frågar hur någon mår och tar avsked samt texter där man berättar om sig själv. Du visar din förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet i det du jobbar med, samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet, som till exempel övningarna i boken
LYSSNA
( + strategier )
 • M2  C 6
 • M2  C 6
 • M2  C 6
 • M2  C 6
Du kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo där man hälsar, frågar hur någon mår och tar avsked samt texter där man berättar om sig själv. Du visar din förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Du kan använda dig av någon strategi för lyssnande
SKRIVA
( + strategier )
 • M2  C 6
 • M2  C 6
 • M2  C 6
 • M2  C 6
Du kan skriva mycket enkla och i huvudsak begripliga texter, med enstaka vanliga ord och fraser, där du presenterar dig. Du kan uttrycka dig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser när du hälsar, frågar och svarar om hur man mår samt tar avsked. Du kan använda dig av någon strategi som löser enstaka enkla problem i interaktionen.
PRATA
( + strategier )
 • M2  4-6
 • M2  4-6
 • M2  4-6
 • M2  C 6
 • M2  C 6
 • M2  C 6
 • M2  C 6
Du kan formulera dig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser, när du presenterar dig. Du kan uttrycka dig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser, när du hälsar, frågar hur någon mår och tar avsked. Du kan använda dig av någon strategi som löser enstaka enkla problem i interaktionen.
Kulturella företeelser
 • M2
Du kommenterar i mycket enkel form något om den spansktalande världens geografi.

Ansvar och engagemant.

Den här delen ingår inte i betygen men det är bra att veta.
När ej målen
På väg till når målen
Når målen
Ansvar & Engagemang
Ansvar för språkinlärning
 • M2  E 6
- Aktivitet på lektionerna - Eget ansvar (inlämningsuppgifter, läxor, prov, grupparbete.
Deltar ibland aktivt på lektionerna och tar inte ansvar för sitt eget lärande. Behöver jobba mer under lektionerna. Gör inte läxor i tid.
Deltar oftast aktivt på lektionerna och tar ett visst ansvar för sitt eget lärande. Slutför oftast uppgifterna men behöver jobba mer under lektionen. Gör läxor i tid (ibland inte). Har börjat använda delvis språkliga strategier.
Deltar aktivt på lektionerna och tar ansvar för sitt eget och gruppens lärande. Gör läxor i tid. Använder olika språkliga strategier med mycket goda resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: