Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav Idrott och hälsa

Skapad 2020-10-26 11:32 i Årstadalsskolan Stockholm Grundskolor
Kunskapskrav för åk 6 samt förtydliganden och exempel.
Grundskola 1 – 6 Idrott och hälsa

Kunskapskrav Idrott och hälsa Lgr11

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Delta & anpassa rörelser
Att kunna delta i aktiviteter som innefattar de motoriska grundformerna: Gå, springa, kasta, fånga, hoppa, hänga, klättra, stödja, rulla, balansera, krypa, åla. Att kunna använda redskap som hör till de olika lekarna, spelen och idrotterna. T ex boll, klubba, racket, gymnastikredskap. Att förstå och följa regler i lekar, spel och idrotter. Att kunna samspela med andra och anpassa dig till andras förmåga. Att kunna hantera motgångar och medgångar så att det gynnar dig och andra Att kunna anpassa dina rörelser så att du inte skadar dig själv och andra.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Takt och rytm
För att kunna röra dig till musik och i danser måste du kunna känna takt och rytm i musik och kunna anpassa dina rörelser till det. Exempel på aktiviteter där detta tränas: Att göra olika konditions- och styrkeövningar i takt till musik Att härma och lära dig någon annans rörelser, s.k. koreografi till musik. Att skapa egna koreografier till musik. Att lära dig rörelserna i någon traditionell folkdans. Att leka lekar där dansrörelser ingår.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm..
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
Simma
I slutet av åk 6 ska eleven kunna simma 200 meter, varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Samtala om aktivitet, hälsa & förmåga
Att veta betydelsen av olika begrepp inom hälsa och träning: t ex styrka, kondition, rörlighet, avkoppling, immunförsvar, näringsämnen osv Att kunna prata om: ...känslan vid träning och efter träning ...självkänsla/självförtroende ...hur träning påverkar hjärnan ...hur träning påverkar sömnen
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Anpassa aktiviteter ute
Att känna till hur man kan laga mat utomhus. Att känna till Allemansrätten - "Inte störa, inte förstöra" Att känna till rätt klädsel vid aktiviteter utomhus i olika väder/årstider. Att känna till hur vindskydd kan byggas. Att känna till olika överlevnadstekniker. Att kunna leka lekar i utomhusmiljö
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Orientera sig
Att känna till sporten orientering: karttecken, olika färger på kartan, hitta kontroller i skogsmiljö. Att orientera sig med andra slags kartor, t ex genom: Stadsorientering. Orientering med olika appar. Inomhusorientering. Skolgårdsorientering.
Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Förebygga skador
Exempel på faktorer för att förebygga skador: Uppvärmning Utrustning Dricka vatten Träna lagom Nedvarvning Vila mellan träningarna Inte träna vid sjukdom Äta tillräckligt mycket och varierat Sova tillräckligt mycket Följa reglerna i olika spel o idrotter
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Nödsituationer vid vatten (hantera och förebygga)
T ex att kunna tillkalla hjälp, att kunna använda en livboj och att veta betydelsen av begreppet ”den förlängda armen”. Att ha "vattenvett", alltså att känna till hur man bör bete sig i och i närheten av vatten. Till exempel att aldrig bada eller åka skridskor ensam, att inte dyka i okänt vatten, att inte leka med livräddningsmateriel, osv
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: