Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Omkrets, area och enheter inom geometri

Skapad 2020-10-26 11:40 i Brännkärrsskolan Knivsta
En översikt över hur väl eleverna behärskar omkrets, area och enheter inom geometri.
Grundskola 4 Matematik

För att ha möjlighet att nå målen i matematik behöver du kunna hantera vissa grundläggande moment. Till exempel måste du kunna mäta med linjal, använda enheter, omvandla från cm till m och km till mil, räkna ut omkrets och area, förstå och kunna använda namn på figurer och olika begrepp.

GEOMETRI

  • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
  • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  • Ma  4-6   Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  • Ma  4-6   Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
Insats krävs
Eleven når ej kunskapskravet
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3

LÄNGD

Att hantera enheter.
Insats krävs
Eleven når ej kunskapskravet
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan mäta i centimeter och meter och omvandla dem emellan.
Du kan mäta sträckor i millimeter, centimeter, decimeter och meter och omvandla dem emellan. Du omvandlar till lämplig enhet i sina svar.
Du kan mäta sträckor i millimeter, centimeter, meter, decimeter och omvandla dem emellan. Du kan omvandla meter, kilometer och mil dem emellan.

OMKRETS

Att använda lämplig metod för att beräkna omkrets.
Insats krävs
Eleven når ej kunskapskravet
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan beräkna omkrets på en enkel figur genom att addera alla sidor.
Du kan beräkna omkrets på olika sorters figurer genom att mäta och addera eller multiplicera dess sidor.
Du kan beräkna omkrets på olika soters figurer genom att alltid välja effektivast metod (addition eller multiplikation) för din uträkning.

AREA

Att använda lämplig metod för att beräkna area.
Insats krävs
Eleven når ej kunskapskravet
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beräkning
Du kan räkna arean på en enkel figur på cm-rutat papper (genom att räkna antalet rutor).
Du kan räkna ut arean på en figur (t.ex. kvadrat, rektangel) genom multiplikation.
Du kan göra flera beräkningar på olika figurer och använder lämpliga metoder.
Enheter
Du använder endast vid ett fåtal tillfällen enheter vid mätningar. Du använder fel enheter (svarar kanske i meter istället för kvadratmeter)
Du använder oftast enheter men omvandlar inte till den mest lämpliga (skriver kanske 1200 cm istället för 12 m, eller 40000 cm2 istället för 4 m2)
Du använder enheter rätt och omvandlar till den mest lämpliga enheten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: