Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kursplan/ matris i franska åk 6- 9

Skapad 2020-10-26 13:20 i Fruängens skola Stockholm Grundskolor
Kursplan/ matris i franska åk 6- 9 av Laila Benarba
Grundskola 6 – 9 Moderna språk - språkval

Kursplan i franska år 6, 7, 8 och 9

Syfte:

Du kommer att få öva på att:

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift
 • känna till några länder där språket talas

Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika texter
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i oliks sammanhang i delar av världen där språket används

Dessa förmågor tränar Du genom att:

 • läsa och lyssna på olika texter, t.ex. skönlitteratur, faktatexter, lärobokstexter, dialoger…
 • skriva egna texter av olika slag, tex. meddelanden, brev
 • delta i samtal
 • träna på grammatik, ordföljd samt fraser
 • lyssna på talad franska
 • muntligt berätta , beskriva och presentera saker som är bekanta för eleven

Bedömning:

Inom bekanta områden / ämnen för eleven i olika betygsgraderna e, d, c, b, a :

 • du kan uttrycka dig i tal och delta i samtal
 • du kan förstå vad andra säger
 • du kan förstå innehållet i en text
 • du kan uttrycka dig i skrift

Arbetssätt:
- Varje kapitel introduceras med att gemensamt lyssna på texterna - Vi körläser och översätter tillsammans samt har genomgång av glosor och uttryck - Enskilt och gemensamt arbete med övningar

Vi kommer att ha läxor i form av glosor och prov efter varje kapitel.

Kursplansmål i franska år 6

Lyssna:
Kunna förstå enkla vardagsfraser och korta klassrumsord/ instruktioner.

Tala:
Hälsningsfraser. Kunna presentera sig själv och sin familj. Be en vän berätta om sig själv.

Skriva:
Kunna skriva korta enkla meningar, tex. presentation av sin familj.

Läsa:
Kunna läsa och förstå mycket enkla korta meningar .

Grammatik:
Obestämd/ bestämd artikel. Personliga pronomen. Possessiva pronomen.
Böja verben avoir, etre. Samt något regelbundet verb som slutar på ändelsen –er, tex parler.
Känna till negationen ne…pas och hur den används.

Ordförråd:
Veckodagar Färger Djur Frukter Klassrumsord Räkneord till 50 Frågeord och frågefraser Hälsningsfraser-Artighetsfraser Enkla fraser på café

Realia:
Känna till var i världen språket talas. Känna till de viktigaste franska städerna, floderna och bergen.

Kursplansmål i franska år 7

Lyssna:
Kunna förstå enkla vardagsfraser, dialoger och klassrumsord.

Tala:
Kunna beskriva sig själv och sin familj enkelt.
Kunna svara på frågor om bekanta ämnen.

Skriva:
Kunna skriva enkla meningar samt korta meddelanden, tex vykort.

Läsa:
Kunna läsa och förstå mycket korta, enkla texter om välbekanta områden

Grammatik:
Obestämd/Bestämd artikel, Böja regelbundna verb på –er och de de vanligaste oregelbundna verben i presens dvs. avoir, etre, aller, faire och venir.
Adjektivets böjning. Possessiva pronomen. Genitiv. Ne…pas.

Ordförråd:
Fritidsaktiviteter Kläder Yrken Klockan Väder Språk, länder, nationalitetsord Månader, veckodagar, datum Mat och dryck, beställa något att äta och dricka Släktskapsord Räkneord till 100

Realia:
Lite fakta om Frankrike.

Kursplansmål i franska år 8

Lyssna:
Kunna förstå dialoger och beskrivningar.

Tala:
Kunna berätta om en person, sina fritidsaktiviteter, om vädret samt ge en enkel vägbeskrivning.

Skriva:
Kunna beskriva en person- intressen och utseende. Vad man tycker om/ inte tycker om. Ge en vägbeskrivning.

Läsa:
Kunna läsa och förstå längre texter och dialoger.

Grammatik:
Passé composé, futurum med verbet aller, komparera adjektiv, possessiva pronomen, objektsformer, partitiv artikel.

Ordförråd:
Aktivitetsord Möbler och rumsord Kroppsdelar Beskriva någons utseende Namn på affärer

Realia:
Ha kännedom om några länder där språket används.

Kursplansmål och betygskriterier i franska år 9

Lyssna:
Kunna förstå längre dialoger och beskrivningar.

Tala:
Kunna uttrycka sig i enkla meningar i vardagliga situationer.

Skriva:
Kunna skriva ett enkelt personligt brev eller meddelande.

Läsa:
Kunna läsa och förstå en text om ett bekant ämne.

Grammatik:
Adjektivets böjning och placering, objektspronomen, demonstrativa pronomen, partitiv artikel, passé composé. Verben pouvoir, vouloir, finir, partir och mettre.

Ordförråd:
Matord Färdmedel Namn på affärer Möbler Väder Känslor, humör

Realia:
Fördjupning i några fransktalande länder.

Betyget E Eleven förstår vanliga ord och enkla fraser i tydligt tal i lugnt tempo.
Kunna delta i enkla samtal om vardagliga ämnen.
Kunna muntligt berätta något om sig själv och andra.
Kunna läsa och tillgodogöra sig enkla instruktioner, berättelser och beskrivningar som är välbekanta för eleven.
Kunna uttrycka sig muntligt samt skriftligt i enkel form med enstaka ord och fraser.
Känna till något om vardagsliv, levnadssätt och traditioner i några länder där språket talas.

Betyget C Eleven förstår det huvudsakliga innehållet när språket talas tydligt i långsamt tempo samt innehållet i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan till viss del använda strategier för att komma runt språkliga problem.
Eleven talar med sammanhang och med ett gott uttal.
Eleven tillgodogör sig enkla texter och visar på olika sätt förståelse av innehållet.
Eleven kommunicerar skrifligt med enkla ord, fraser och meningar, bla genom att ställa och besvara enkla frågor .

Betyget A Eleven kan förstå helheten i tydligt talat, enkelt språk samt uppfatta väsentliga detaljer i lugnt tempo i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen Eleven kan i enkel form redogöra för innehåll och detaljer Eleven medverkar och bidrar aktivt i samtal.
Eleven talar med flyt och ett mycket gott uttal.
Eleven kommunicerar med stor grammatisk korrekthet.

Av Laila Benarba ht 2019

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: