Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap åk 9 HT- 20

Skapad 2020-10-26 13:44 i Stenkulan Lerum
Grundskola 9 Samhällskunskap

Arbetsområde om mänskliga rättigheter och lag och rätt i samhällskunskap.

E
C
A
Kunskaper om samhällsstrukturer och mänskliga rättigheter.
Du har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Du kan redogöra för de mänskliga rättigheternas innebörd och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen. Dessutom kan du redogöra för de nationella minoriteternas särställning och rättigheter.
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Du kan redogöra för de mänskliga rättigheternas innebörd och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen. Dessutom kan du redogöra för de nationella minoriteternas särställning och rättigheter.
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Du kan redogöra för de mänskliga rättigheternas innebörd och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen. Dessutom kan du redogöra för de nationella minoriteternas särställning och rättigheter.
Begrepp
I beskrivningarna kan du använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan du använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan du använda begrepp och modeller på ett välfungerande sätt.
Resonera om hur individer och samhällen påverkas och påverkar varandra.
Du kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Du kan föra relativt välutvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Du kan föra välutvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Värdera och uttrycka ståndpunkter.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: