Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1-3 Lönnbergsskolan

Skapad 2020-10-26 15:29 i Lönnbergsskolan Nordanstig
Bedömningsmatris med utgångspunkt i Lgr 11
Grundskola 1 – 3 Matematik

TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kan ramsräkna 0-100, ramsräkning bakåt från 10.
Kan ramsräkna,0-100, fram--och baklänges. 10-hopp t.ex. 10, 20, 30
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Kan taluppfattning till 10. Kan talbilder 0-10. Kan siffersymbolerna 0-10.
Kan göra inhopp i ramsa t ex 39-40-41 eller 91-90-89
Kan additions- och subtraktionstabellen 0-10
Kan additions- och subtraktionstabellerna 10-20
Kan taluppfattning 0-100
Kan symbolerna +, -, = Känner till symbolerna >,<
Kan lösa enklare additions och subtraktionsuppgifter med miniräknare
Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde. Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredsställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
Kan hälften, dubbelt 0-10
Kan beräkna hälften och dubbelt upp till 20
Kan udda och jämna tal 0-10
Kan udda och jämna tal upp till 20.
Kan multiplikations-tabellerna 1, 2, 5 och 10
Kan multiplikationstabellerna 3, 4
Kan känna igen våra svenska mynt och sedlar
Kan växla 100 kr sedel i andra valörer
Kan enklare bråktal t ex 1/2, 1/3 och 1/4
Kan rimlighetsbedöma.
Du visar säkerhet i att bedöma ett svars rimlighet.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder. Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.

ALGEBRA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kan enkla mönster
Kan mönster och samband
Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

GEOMETRI

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kan jämföra längder Kan mäta med kroppsmått t ex fot, tumme, steg
Kan jämföra längder Kan jämföra vikter och längder laborativt
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Kan hel timme
Kan hel, halv, kvart i, kvart över på klockan
Kan klockan
Kan namnge och känna igen cirkel, triangel, kvadrat och rektangel.
Känna igen klot, kon, cylinder och rätblock. Eleven kan även avbilda och utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
Kan räkna ut omkrets på t ex en fotbollsplan
Känna till skillnaden mellan begreppen omkrets och area.
Kan mäta enkla sträckor med linjal
Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
Kan avläsa termometer

PROBLEMLÖSNING

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kan räknesagor upp till 10
Kan räknesagor upp till 20
Kan lösa problemlösningsuppgifter av enklare vardagsnära karaktär.

Sannolikhet och statistik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kan enkla tärningsspel
Kan konstruera och avläsa enkla stapeldiagram och tabeller
Kan formulera frågor utifrån givna diagram eller tabeller
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: