Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bageri 2

Skapad 2020-10-26 15:37 i Hushagsgymnasiet Borlänge
Matris för bageri 2
Gymnasieskola 2 Bageri- och konditorikunskap

Här kan du se vilken kunskapsnivå som du befinner dig på just nu.

På väg mot
Godtagbara kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Planera
Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare tillverkning av avancerade bröd och bakverk
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare tillverkning av avancerade bröd och bakverk
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare tillverkning av avancerade bröd och bakverk
Genomförande och handlag
Genomför arbetet i viss mån metodiskt och hantverksmässigt. I sitt arbete använder eleven med visst handlag vanliga tillverkningsmetoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämpliga för uppgiften.
Genomför arbetet metodiskt och hantverksmässigt. I sitt arbete använder eleven med gott handlag vanliga tillverkningsmetoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämpliga för uppgiften.
Genomför arbetet metodiskt och hantverksmässigt. I sitt arbete använder eleven med mycket gott handlagvanliga tillverkningsmetoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämpliga för uppgiften.
Hantverk och resultat
Produkten är av tillfredsställande kvalitet.
Produkten är av tillfredsställande kvalitet.
Produkten är av god kvalitet.
Recept och kalkyler
Eleven följer med viss säkerhet recept och arbetsbeskrivningar. I arbetet utför eleven ekonomiska kalkyler och redogör översiktligt för samband mellan råvaror, kvalitet och pris.
Eleven följer med viss säkerhet recept och arbetsbeskrivningar. I arbetet utför eleven enkla ekonomiska kalkyler och redogör för samband mellan råvaror, kvalitet och pris.
Eleven följer med säkerhet recept och arbetsbeskrivningar. I arbetet utför eleven enkla ekonomiska kalkyler och redogör för samband mellan råvaror, kvalitet och pris.
Råvaror och emballage
Eleven hanterar i samråd med handledare råvarorna på lämpligt sätt. När arbetet är utfört väljer eleven med viss säkerhet lämpligt förpackningsmaterial samt förpackar och märker den färdiga produkten.
Eleven hanterar i samråd med handledare råvarorna på lämpligt sätt. När arbetet är utfört väljer eleven med viss säkerhet lämpligt förpackningsmaterial samt förpackar och märker den färdiga produkten.
Eleven hanterar efter samråd med handledare råvarorna på lämpligt sätt. När arbetet är utfört väljer eleven med säkerhet lämpligt förpackningsmaterial samt förpackar och märker den färdiga produkten.
Hygien och säkerhet
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar översiktligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar utförligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar utförligt och nyanserat arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Utvärdera
Eleven utvärderar arbetet och resultatet med enkla omdömen. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Eleven utvärderar arbetet och resultatet med nyanserade omdömen. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Eleven utvärderar arbetet och resultatet med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: