Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Artikel

Skapad 2020-10-26 15:43 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Matris till texten Artikel, baserad på läsningen av Främlingen av Albert Camus
Grundskola 7 – 9 Svenska

Artikel

Innehåll

Når ännu inte godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
>
>
Allmänt innehåll De journalistiska grundfrågorna: (Vad? När? Var? Vem? Varför? Hur?)
Texten är för kort. Du svarar inte på de journalistiska grundfrågorna.
Texten är enkel och ganska kort. Du skriver en artikel, där du förmedlar viss information om händelsen. Du svarar på de flesta av de journalistiska grundfrågorna.
Texten är relativt utvecklad. Du skriver en artikel, där du förmedlar relativt mycket information om händelsen. Du svarar på de journalistiska grundfrågorna.
Texten är utvecklad och fyllig. Du skriver en artikel, där du förmedlar mycket information om händelsen. Du svarar utförligt på de journalistiska grundfrågorna.
Intervju
Du återger inte någon intervju i artikeln.
Din artikel innehåller en intervju, men den förmedlar inte så mycket information och/eller är lösryckt från den övriga texten.
Din artikel innehåller en intervju, som förmedlar information om händelsen och som fogas in i texten.
Din artikel innehåller en intervju, som förmedlar mycket information om händelsen och som fogas in i texten på ett smidigt och elegant sätt.
Koppling till romanen
Informationen i din artikel stämmer inte med innehållet i romanen.
Innehållet i din artikel stämmer huvudsakligen med innehållet i romanen.
Innehållet i din artikel stämmer väl överens med innehållet i romanen.
Innehållet i din artikel stämmer mycket väl överens med innehållet i romanen och skildrar händelserna på ett belysande sätt.

Struktur

Når ännu inte godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
>
>
Sammanhang och struktur (rubrik, ingress, brödtext, underrubriker)
Texten saknar sammanhang och är svår att förstå. Du använder inte den struktur som passar i en artikel.
Din text är enkelt uppbyggd. Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Du försöker använda den struktur som passar i en artikel.
Din text är uppbyggd på ett relativt passande sätt. Texten är sammanhängande. Du använder en struktur som passar i en artikel.
Din text är uppbyggd på ett passande sätt. Texten är sammanhängande. Du använder på ett ändamålsenligt sätt en struktur som passar i en artikel.
Du glömmer att dela in i stycken.
Du försöker dela in din text i stycken.
Styckeindelningen fungerar relativt väl.
Styckeindelningen fungerar väl.

Språk

Når ännu inte godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
>
>
Ordval och formuleringsförmåga
Ditt ordförråd räcker inte till det du vill berätta.
Ordvalet är lämpligt och passande i sammanhanget. Du formulerar dig på ett enkelt och fungerande sätt.
Ordvalet visar på stilistisk medvetenhet och du strävar efter att använda ett språk, som passar i en artikel. Du formulerar dig väl.
Ordvalet visar på stilistisk medvetenhet och passar väl i en artikel. Du formulerar dig mycket väl.
Meningsbyggnad
Ordföljd, hur meningarna börjar/ är uppbyggda, tempus
Du har svårt att bilda meningar, vilket gör texten svår att förstå.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Du växlar mellan olika tempus utan anledning.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Skrivregler
Stavning, skiljetecken
Du stavar ofta fel på vanliga ord. Du glömmer att sätta punkt, eller överanvänder skiljetecken.
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: