Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande text

Skapad 2020-10-27 07:07 i Bergaskolan Uppsala
En matris utifrån det vi har jobbat med gällande återberättande texter.
Grundskola 4 – 6 Svenska

Titta i matrisen. Där ser du vad du har möjlighet att utveckla vad det gäller ditt skrivande.

Svenska - återberättande text

 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv  4-6   Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6   Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rubrik
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Saknas
Finns
Inledning
Skriv en inledning. Inledningen ska svara på frågorna: Vem eller vilka texten handlar om? Vad gjorde de? När hände det? Var hände det? Varför hände det?
 • Sv
 • Sv
 • Sv  4-6
Inledning saknas.
Några utav frågorna besvaras i inledningen.
De flesta av frågorna besvaras i inledningen.
Kronologisk ordning
 • Sv
 • Sv
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Texten är inte i kronologisk ordning.
Vissa delar är i kronologisk ordning.
Texten är i kronologisk ordning.
Tidsord
 • Sv
 • Sv
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Inga tidsord finns.
Några tidsord finns i texten.
Flera tidsord finns i texten.
Styckeindelning
 • Sv
 • Sv
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Texten är inte indelad i stycken.
Några stycken finns.
Flera stycken finns.
Stavning
 • Sv
 • Sv
 • Sv  4-6
Ett antal vanligt förekommande ord är felstavade.
De flesta vanligt förekommande orden är rättstavade.
Få stavfel av vanligt förekommande ord finns.
Skiljetecken och stor bokstav
 • Sv
 • Sv
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Används ibland.
Används ofta.
Används på ett i huvudsak korrekt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: