Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild Åk 4-5

Skapad 2020-10-27 09:36 i Kronaskolan 4-6 Ale
Matris i bild Åk 4-5
Grundskola 4 – 5 Bild

Stöd för mål och bedömning kring de förmågor som eleven ska utveckla inom ämnet bild. Matrisen innehåller beskrivning av kunskapskvaliteter in tre nivåer.

Framställa bilder

På väg
Kan
Mycket säker
Framställning av berättande bilder, till exempel illustrationer till text.
  • Bl  4-6
Uppgifterna är utförda enligt anvisningarna. Använder mest andras idéer och har svårt att komma på egna.
Uppgifterna är av god teknisk kvalité. Den personliga stilen är på väg att utvecklas. Har egna idéer och finner ibland oväntade lösningar.
Uppgifterna är genom-gående av hög teknisk kvalité. Har hittat en personlig stil. Experimenterar, är villig att ta risker och ger arbetet en personlig prägel.
Teckning, måleri, modellering och konstruktion. Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  • Bl  4-6
  • Bl  4-6
Jag kan använda några olika material, metoder och tekniker, för att skapa egna bilder och former. Ex collage och bildmontage.
Jag har god förmåga att använda olika material, metoder och tekniker. för att skapa bilder och former. Ex. collage och bildmontage.
Jag kan på ett mycket säkert sätt använda olika material, metoder och tekniker. Jag kan jämföra och värdera olika metoders för- och nackdelar, för att skapa egna bilder och former. Ex. collage och bildmontage.
Fotografering och filmande, överföring av bilder med hjälp av datorprogram
  • Bl  4-6
Jag kan med stöd ta fotografier och filma med en Ipad eller mobil.
Jag kan på egen hand ta fotografier och filma med en Ipad eller mobil och använda mig av enkla funktioner såsom blixt och zoom.
Jag kan på ett mycket säkert sätt ta fotografier och filma med en Ipad eller mobil och jag kan föra över och redigera fotografierna med hjälp av ett datorprogram.

Redskap för bildframställning

På väg
Kan
Mycket säker
Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  • Bl  4-6
Jag kan skapa en enkel bild med för- och bakgrund. Jag kan använda mig av grundfärgerna och blandningar av dessa.
Jag kan använda mig av färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund för att skapa en egen bild med ett rumsligt djup. Ex 2-dimensionellt arbete och tryck
Jag kan på ett mycket säkert sätt använda mig av färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund för att skapa en egen bild med ett rumsligt djup. Ex 3-dimensionellt arbete och tryck.
Verktyg och material
Papper, lera gips och naturmaterial
  • Bl  4-6
  • Bl  4-6
Jag är på väg att lära mig att använda, benämna och blanda två olika redskap och verktyg.
Jag kan använda, benämna och blanda ett flertal olika redskap och verktyg.
Jag kan på ett mycket säkert sätt använda, benämna och blanda ett flertal olika redskap och verktyg. Jag kan också jämföra och värdera olika metoders för-och nackdelar, för att skapa egna bilder, modeller och former.

Bildanalys

På väg
Kan
Mycket säker
Konst- och dokumentärbilder, konstnärer samt arkitektoniska verk från olika tider och kulturer. Hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  • Bl  4-6
  • Bl  4-6
  • Bl  4-6
Jag kan på ett enkelt sätt reflektera och berätta om vad olika bilder förmedlar. Jag kan med stöd uttrycka en känsla eller en tanke kring en bild. Ex. Konst-,reklam- och dokumentärbilder
Jag kan göra bildanalyser som innehåller egna slutsatser och personliga åsikter. Jag kan uttrycka en känsla och tanke kring en bild. Jag känner till några konstnärer, deras stil och kan placera dem rätt i tiden. Ex. Konst-, reklam- och dokumentärbilder
Jag kan på ett mycket säkert sätt göra bildanalyser som innehåller egna slutsatser, tolkningar och personliga reflektioner. Förstår vad komposition, färg, form och text har för betydelse. Granskar kritiskt och motivera argument och slutsatser. Jag kan också hitta likheter och skillnader hos olika konstnärer, deras stil och kan placera dem rätt i tiden. Ex. Konst-, reklam-och dokumentärbilder

Självständighet

På väg
Kan
Mycket säker
Behöver mycket hjälp, inspiration och råd men har ändå svårt att komma igång med uppgifter. Har svårt att följa instruktioner, Deltar sällan i grupparbeten.
Kan ibland behöva hjälp, stöd och råd för att komma igång med uppgifter. Följer instruktioner. Deltar aktivt i grupparbeten.
Tar egna initiativ i skapandeprocessen och tar eget ansvar för sin planering. Förstår instruktioner utan problem. Deltar mycket aktivt i grupparbeten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: