Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skala och kombinatorik

Skapad 2020-10-27 11:36 i Universitetsskolan Uppsala universitet
skala, kombinatorik
Grundskola 6 Matematik
på väg...
godtagbar kvalitet
hög kvalitet
högre kvalitet
Skala
Du förstår begreppet skala och kan göra enkla beräkningar på ett i huvudsak fungerande sätt. T.ex 1:2 och 2:1
Du förstår begreppet skala relativt väl och kan göra beräkningar med gott resultat. T.ex. 1:10 och 1:100 och förstå skalor på kartor.
Du förstår begreppet skala väl och kan göra beräkningar med mycket gott resultat. T.ex. genom att göra egna enkla ritningar i olika skalor.
Kombinatorik
Eleven förstår begreppet kombinatorik.
Eleven förstår hur man kan ta reda på antalet möjligheter i en enkel kombinatorik. ex: på hur många sätt kan du kombinera två olika shorts och två olika t-shirts?
Eleverna förstår hur man får de olika alternativen i en mer utvecklad kombinatorik. Ex: Förklara hur man får de olika alternativen när man slår två sexfältstärningar.
Eleverna förstår hur man får de olika alternativen och hur de förändras med stigande antal i kombinatorik. Ex: förklara hur man får de olika alternativen när man har ett kodlås som ska öppnas med en eller två siffror.
Kombinatorik
Eleven använder sig av olika metoder för att räkna. Tex additions och multiplikationsmetoderna
Kan räkna de enklaste kompletterat med bild
kan enklare uträkningar med båda metoderna
Kan räkna med båda metoderna även de mer avancerade uppgifterna
Begrepp
Likformighet Kongruens
använder olika begrepp i välkända sammanhang beskriver godtagbart matematiska begrepp som rör området
använder olika begrepp i bekanta sammanhang beskriver relativt väl matematiska begrepp som rör området
använder olika begrepp i nya sammanhang beskriver väl matematiska begrepp som rör området
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: