Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gränssnittsdesign (kopplad)

Skapad 2020-10-27 11:41 i Berzeliusskolan gymnasium Linköping
Lärandematris för kursen Gränssnittsdesign, grägrä0, på Berzeliusskolan. Med kopplingar till Kunskaper (alltså den blå matrisen) och nedbrytningar under samma rubrik.
Gymnasieskola 9 Gränssnittsdesign

Projektplanering

 • Grä  E   Eleven gör en enkel projektplan för att utveckla ett gränssnitt till en
  applikation. Projektplanen innehåller en enkel problemformulering
  utifrån kundönskemål, identifikation av målgruppen och dess behov samt projektets tekniska förutsättningar. Eleven värderar med enkla omdömen sin projektplan.
 • Grä  C   Eleven gör en genomarbetad projektplan för att utveckla ett gränssnitt till en applikation. Projektplanen innehåller en problemformulering utifrån kundönskemål, identifikation av målgruppen och dess behov samt projektets tekniska förutsättningar. Eleven värderar med nyanserade omdömen sin projektplan.
 • Grä  A   Eleven gör en genomarbetad projektplan för att utveckla ett gränssnitt till en applikation. Projektplanen innehåller en komplex
  problemformulering utifrån kundönskemål, identifikation av målgruppen
  och dess behov samt projektets tekniska förutsättningar. Eleven värderar med nyanserade omdömen sin projektplan ur flera perspektiv samt föreslår vid behov förbättringar av planen.
E
C
A
Problemformulering
Eleven gör en enkel projektplan för att utveckla ett gränssnitt till en applikation. Projektplanen innehåller en enkel problemformulering utifrån kundönskemål, identifikation av målgruppen och dess behov samt projektets tekniska förutsättningar.
Eleven gör en genomarbetad projektplan för att utveckla ett gränssnitt till en applikation. Projektplanen innehåller en problemformulering utifrån kundönskemål, identifikation av målgruppen och dess behov samt projektets tekniska förutsättningar.
Eleven gör en genomarbetad projektplan för att utveckla ett gränssnitt till en applikation. Projektplanen innehåller en komplex problemformulering utifrån kundönskemål, identifikation av målgruppen och dess behov samt projektets tekniska förutsättningar.
Utvärdering
Eleven värderar med enkla omdömen sin projektplan.
Eleven värderar med nyanserade omdömen sin projektplan.
Eleven värderar med nyanserade omdömen sin projektplan ur flera perspektiv samt föreslår vid behov förbättringar av planen.

Anpassad visuell design

 • Grä  E   För att utveckla gränssnittet hämtar eller skapar eleven texter, bilder och eventuell annan media samt infogar dessa i gränssnittet till applikationen. Eleven bearbetar gränssnittet på något sätt enligt principer för visuell design. Resultatet är tillfredsställande och anpassat till användarens behov utifrån någon enkel princip för användbarhet. Detta gör eleven genom att anpassa den visuella designen och interaktionen så att gränssnittet har en tillfredsställande kvalitet i fråga om uppfattningsbarhet och användbarhet också för användare med funktionsned­sättningar. Dessutom för gränssnittet fram kundens önskade budskap på ett tillfredsställande sätt.
 • Grä  C   För att utveckla gränssnittet hämtar eller skapar eleven texter, bilder och eventuell annan media samt infogar dessa i gränssnittet till applikationen. Eleven bearbetar gränssnittet på några olika sätt enligt principer för visuell design. Resultatet är tillfredsställande anpassat till användarens behov utifrån några principer för användbarhet. Detta gör eleven genom att anpassa den visuella designen och interaktionen så att gränssnittet har en tillfredsställande kvalitet i fråga om uppfattningsbarhet och användbarhet också för användare med funktionsned­sättningar. Dessutom för gränssnittet fram kundens önskade budskap på ett tillfredsställande sätt.
 • Grä  A   För att utveckla gränssnittet hämtar eleven eller skapar eleven texter, bilder och eventuell annan media samt infogar dessa i gränssnittet till applikationen. Eleven bearbetar gränssnittet på flera olika sätt enligt principer för visuell design. Resultatet är gott och anpassat till användarens behov utifrån flera komplexa principer för användbarhet. Detta gör eleven genom att anpassa den visuella designen och interaktionen så att gränssnittet har en god kvalitet i fråga om uppfattningsbarhet och användbarhet också för användare med funktionsned­sättningar. Dessutom för gränssnittet fram kundens önskade budskap på ett gott sätt.
E
C
A
Media
För att utveckla gränssnittet hämtar eller skapar eleven texter, bilder och eventuell annan media samt infogar dessa i gränssnittet till applikationen.
För att utveckla gränssnittet hämtar eller skapar eleven texter, bilder och eventuell annan media samt infogar dessa i gränssnittet till applikationen.
För att utveckla gränssnittet hämtar eller skapar eleven texter, bilder och eventuell annan media samt infogar dessa i gränssnittet till applikationen.
Design
Eleven bearbetar gränssnittet på något sätt enligt principer för visuell design.
Eleven bearbetar gränssnittet på några olika sätt enligt principer för visuell design.
Eleven bearbetar gränssnittet på flera olika sätt enligt principer för visuell design.
Användbarhet
Resultatet är tillfredsställande och anpassat till användarens behov utifrån någon enkel princip för användbarhet. Detta gör eleven genom att anpassa den visuella designen och interaktionen så att gränssnittet har en tillfredsställande kvalitet i fråga om uppfattningsbarhet och användbarhet också för användare med funktionsned­sättningar.
Resultatet är tillfredsställande anpassat till användarens behov utifrån några principer för användbarhet. Detta gör eleven genom att anpassa den visuella designen och interaktionen så att gränssnittet har en tillfredsställande kvalitet i fråga om uppfattningsbarhet och användbarhet också för användare med funktionsned­sättningar.
Resultatet är gott och anpassat till användarens behov utifrån flera komplexa principer för användbarhet. Detta gör eleven genom att anpassa den visuella designen och interaktionen så att gränssnittet har en god kvalitet i fråga om uppfattningsbarhet och användbarhet också för användare med funktionsned­sättningar.
Budskap
Dessutom för gränssnittet fram kundens önskade budskap på ett tillfredsställande sätt.
Dessutom för gränssnittet fram kundens önskade budskap på ett tillfredsställande sätt.
Dessutom för gränssnittet fram kundens önskade budskap på ett gott sätt.

Funktion, utseende och användbarhet

 • Grä  E   Eleven följer någon av de vedertagna konventioner som finns för den plattform som hon eller han arbetar med. Eleven utvecklar en huvudsakligen interaktiv prototyp med tillfredsställande resultat i fråga om funktion, utseende och användbarhet. Dessutom testar eleven prototypens användbarhet med några enkla metoder. Prototypen kompletteras med en stilguide som täcker någon av designens viktigaste delar.
 • Grä  C   Eleven följer några av de vedertagna konventioner som finns för den plattform som hon eller han arbetar med. Eleven utvecklar en huvudsakligen interaktiv prototyp med tillfredsställande resultat i fråga om funktion, utseende och användbarhet. Dessutom testar eleven prototypens användbarhet med några enkla metoder. Prototypen kompletteras med en stilguide som täcker några av designens viktigaste delar.
 • Grä  A   Eleven följer flera av de vedertagna konventioner som finns för den plattform som hon eller han arbetar med. Eleven utvecklar en huvudsakligen interaktiv prototyp med gott resultat i fråga om funktion, utseende och användbarhet. Dessutom testar eleven prototypens användbarhet med flera olika metoder samt återkopplar resultaten från sin testning till sin design. Prototypen kompletteras med en stilguide som täcker flera av designens viktigaste delar.
E
C
A
Konventioner
Eleven följer någon av de vedertagna konventioner som finns för den plattform som hon eller han arbetar med.
Eleven följer några av de vedertagna konventioner som finns för den plattform som hon eller han arbetar med.
Eleven följer flera av de vedertagna konventioner som finns för den plattform som hon eller han arbetar med.
Prototyp
Eleven utvecklar en huvudsakligen interaktiv prototyp med tillfredsställande resultat i fråga om funktion, utseende och användbarhet. Prototypen kompletteras med en stilguide som täcker någon av designens viktigaste delar
Eleven utvecklar en huvudsakligen interaktiv prototyp med tillfredsställande resultat i fråga om funktion, utseende och användbarhet. Prototypen kompletteras med en stilguide som täcker några av designens viktigaste delar.
Eleven utvecklar en huvudsakligen interaktiv prototyp med gott resultat i fråga om funktion, utseende och användbarhet. Prototypen kompletteras med en stilguide som täcker flera av designens viktigaste delar.
Testning
Dessutom testar eleven prototypens användbarhet med några enkla metoder.
Dessutom testar eleven prototypens användbarhet med några metoder.
Dessutom testar eleven prototypens användbarhet med flera metoder samt återkopplar resultaten från sin testning till sin design.

Dokumentation

 • Grä  E   Eleven gör en enkel dokumentation av sitt arbete samt utvärderar med enkla omdömen sitt arbete och resultat utifrån projektplanen. I utvärderingen diskuterar eleven översiktligt hur det egna gränssnittet förhåller sig till generella principer för hur en god användarupplevelse skapas.
 • Grä  C   Eleven gör en noggrann dokumentation av sitt arbete samt utvärderar med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat utifrån projektplanen. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt hur det egna gränssnittet förhåller sig till generella principer för hur en god användarupplevelse skapas.
 • Grä  A   Eleven gör en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete samt utvärderar med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat utifrån projektplanen. Dessutom ger eleven förslag på hur arbetet kan förbättras. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt och nyanserat hur det egna gränssnittet förhåller sig till generella principer för hur en god användarupplevelse skapas. Dessutom ger eleven förslag på hur resultatet kan förbättras.
E
C
A
Dokumentation
Eleven gör en enkel dokumentation av sitt arbete.
Eleven gör en noggrann dokumentation av sitt arbete.
Eleven gör en nogrann och utförlig dokumentation av sitt arbete.
Utvärdering
Eleven utvärderar med enkla omdömen sitt arbete och resultat utifrån projektplanen. I utvärderingen diskuterar eleven översiktligt hur det egna gränssnittet förhåller sig till generella principer för hur en god användarupplevelse skapas.
Eleven utvärderar med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat utifrån projektplanen. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt hur det egna gränssnittet förhåller sig till generella principer för hur en god användarupplevelse skapas.
Eleven utvärderar med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat utifrån projektplanen. Dessutom ger eleven förslag på hur arbetet kan förbättras. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt och nyanserat hur det egna gränssnittet förhåller sig till generella principer för hur en god användarupplevelse skapas. Dessutom ger eleven förslag på hur resultatet kan förbättras.

Integritet, etik och lag

 • Grä  E   Eleven redogör översiktligt, utifrån några exempel i vardagen, för på vilket sätt integritet och etik har betydelse för utformningen av datorsystem och gränssnitt. Dessutom hänvisar eleven i sin redogörelse till lagar och andra bestämmelser inom området.
 • Grä  C   Eleven redogör utförligt, utifrån några exempel i vardagen, för på vilket sätt integritet och etik har betydelse för utformningen av datorsystem och gränssnitt. Dessutom hänvisar eleven i sin redogörelse till lagar och andra bestämmelser inom området.
 • Grä  A   Eleven redogör utförligt och nyanserat, utifrån några exempel i vardagen, för på vilket sätt integritet och etik har betydelse för utformningen av datorsystem och gränssnitt. Dessutom hänvisar eleven i sin redogörelse till lagar och andra bestämmelser inom området.
E
C
A
Etik och lag
Eleven redogör översiktligt, utifrån några exempel i vardagen, för på vilket sätt integritet och etik har betydelse för utformningen av datorsystem och gränssnitt. Dessutom hänvisar eleven i sin redogörelse till lagar och andra bestämmelser inom området.
Eleven redogör utförligt, utifrån några exempel i vardagen, för på vilket sätt integritet och etik har betydelse för utformningen av datorsystem och gränssnitt. Dessutom hänvisar eleven i sin redogörelse till lagar och andra bestämmelser inom området.
Eleven redogör utförligt och nyanserat, utifrån några exempel i vardagen, för på vilket sätt integritet och etik har betydelse för utformningen av datorsystem och gränssnitt. Dessutom hänvisar eleven i sin redogörelse till lagar och andra bestämmelser inom området.

Terminologi

 • Grä  E   Eleven använder med viss säkerhet enkel terminologi inom området.
 • Grä  C   Eleven använder med viss säkerhet terminologi inom området.
 • Grä  A   Eleven använder med säkerhet terminologi inom området.
E
C
A
Terminologi
Eleven använder med viss säkerhet terminologi inom området.
Eleven använder med viss säkerhet terminologi inom området.
Eleven använder med säkerhet terminologi inom området.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: