Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska kunskapskrav år 3

Skapad 2020-10-27 11:59 i Krokslättsskolan Mölndals Stad
Ämnesmatris i svenska år 3.
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Svenska

I matrisen bedöms hur långt du utvecklat dina förmågor i svenska utifrån kunskapskraven för år 3.

Undervisningen i svenska ska ge dig möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • uttrycka dig när du pratar och skriver

 • läsa och analysera olika texter

 • anpassa ditt språk till de som läser eller lyssnar, till ditt budskap och till situationen

 • känna igen vad som är typiskt för svenska språket och använda regler för hur man pratar och skriver

 • söka information från olika källor och värdera dem

På väg att nå målet
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Läsa
 • Sv  1-3
Du kan med flyt läsa texter som handlar om saker du känner till. Du använder metoder som fungerar bra.
Läsförståelse
 • Sv  1-3
Du kan förstå vad du läser. Du berättar på ett enkelt sätt vad du tycker är viktigt i texten.
Diskutera texter
 • Sv  1-3
Du kan diskutera tydliga budskap i texter på ett enkelt sätt. Du jämför det med något du själv varit med om.
Skriva
 • Sv  1-3
Du kan skriva enkla texter på dator och med en handstil som går att läsa.
Stavning
 • Sv  1-3
Du kan stava ord som du ofta använder och ord som är vanliga i texter som handlar om saker du känner till.
Skrivregler
 • Sv  1-3
Du använder stor bokstav, punkt och frågetecken.
Skriva berättelser
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
Du kan skriva berättelser med tydlig början, handling och slut.
Informationssökning
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
Du kan söka information från en källa som någon visar dig. Du kan skriva en enkel faktatext med den viktigaste informationen.
Använda begrepp
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
Du kan använda faktaord som hör ihop med det du skriver om. Du skriver så att det är tydligt vad texten handlar om.
Använda bilder
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
Du kan använda bilder till texten för att tydligare förklara det du skriver om.
Utveckla texter
 • Sv  1-3
Du kan ge enkla omdömen om dina och andras texter med hjälp av frågor.
Samtala
 • Sv  1-3
Du kan prata med andra om saker som du känner till. Du ställer frågor, ger kommentarer och säger vad du tycker.
Tala
 • Sv  1-3
Du kan berätta om saker som händer i vardagen så att det är lätt för den som lyssnar att förstå.
Muntliga instruktioner
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
Du kan ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Kommentar

På väg att nå målet
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: