Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eng9 Writing Assignment, WW2, Life is Beautiful

Skapad 2020-10-27 12:08 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Engelska

Skrivuppgift inom arbetsområdet 2:a Världskriget, baserad på filmen Life is Beautiful.

SKRIVA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa och följa instruktioner
du har endast till viss del fullgjort uppgiften enligt instruktionerna
du har till största delen fullgjort uppgiften enligt instruktionerna
du har fullgjort uppgiften enligt instruktionerna

INNEHÅLL, anpassning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ämnesinsikt (syfte, situation)
din text har viss anknytning till filmen, dess karaktärer och kopplingen till 2:a världskriget (ämnesrelevans)
din text har god anknytning till filmen, dess karaktärer och kopplingen till 2:a världskriget (ämnesrelevans)
din text har mycket god anknytning till filmen, dess karaktärer och kopplingen till 2:a världskriget (ämnesrelevans)
Djup
innehållet är ganska magert och ytligt
innehållet är ganska fylligt
innehållet är fylligt och informativt
Anpassning till mottagare
du uttrycker dig i någon mån anpassat till mottagaren som inte har sett filmen s
du uttrycker dig med viss anpassning till mottagaren som inte har sett filmen
du uttrycker dig med god anpassning till mottagaren som inte har sett filmen
Struktur
din text har en relativt klar struktur men uppvisar brister (inledning, huvudtext, avslutning, styckeindelning, röd tråd)
din text har en tydlig struktur med vissa brister (inledning, huvudtext, avslutning, styckeindelning, röd tråd)
din text är välstrukturerad och lätt att följa (inledning, huvudtext, avslutning, styckeindelning, röd tråd)

SPRÅK

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ordförråd
du använder ett grundläggande ordförråd
du använder ett mer utvecklat ordförråd
du använder ett rikt och varierat ordförråd
begriplighet, språkriktighet
du uttrycker dig begripligt även om språket inte alltid är helt rätt
du uttrycker dig relativt tydligt och relativt korrekt
du uttrycker dig tydligt och till övervägande del grammatiskt korrekt
Meningsbyggnad och textbindning
du skriver med enkel meningsbyggnad och uttrycker dig till viss del sammanhängande
du kan formulera meningar med viss variation och uttrycker dig med visst flyt
du kan formulera varierade meningar och binda samman dem väl så att du uppnår ett gott flyt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: