Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav Geografi åk 5, Wallbergsskolan

Skapad 2020-10-27 12:54 i Wallbergsskolan Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Geografi

Följande matris används för att ge en överskådlig bild av elevens förmågor och kunskapsutveckling i åk. 5.

Eleven bedöms utifrån två olika nivåer - grundläggande kunskaper och om eleven når högre mål.

Eleven bedöms utifrån den nivå som förväntas för årskursen.

Om rutan "har arbetat med" är ifylld men bedömning saknas innebär det att eleven ännu inte uppnått lägsta kunskapsnivå för årskursen. Om eleven inte förväntas nå lägsta kunskapskrav under årskursen kommer åtgärdsprogram att upprättas snarast.

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

  • Ge   analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  • Ge   utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  • Ge   göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  • Ge   värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
Har arbetat med
Visar grundläggande kunskaper
Visar mycket goda/välutvecklade kunskaper
Utforska, analysera och dra slutsatser
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur. I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Geografiska analyser
Kartkunskap källkritik Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Fältstudier
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: