Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolverkets bedömningsstöd - Ma (skriftlig del) ht åk 3

Skapad 2020-10-27 12:57 i Valsätraskolan Uppsala
Matris till den skriftliga delen av Skolverkets bedömningsstöd för hösterminen årskurs 3.
Grundskola 3 Matematik

Skriftlig del

Skriftlig del

Lägre nivå
Mellannivå
Godtagbara kunskaper ht åk 3.
Högre nivå
Talraden
Jag kan talens grannar inom talområdet 0-100. 1.
Jag kan talens grannar inom talområdet 0-300. 1.
Testas inte på denna nivå.
Talföljder
Jag kan fortsätta talföljder inom talområdet 0-20. 2.
Jag kan fortsätta talföljder inom talområdet 0-50. 2.
Jag kan fortsätta talföljder inom talområdet 0-4000. 1.
Talföljder
Testas inte för denna nivå.
Testas inte för denna nivå.
Jag kan skriva en egen talföljd och förklara med egna ord hur den är uppbyggd. 2.
Tals värde
Testas inte för denna nivå.
Jag kan ange tals värde med hjälp av olika talsorter (hundratal, tiotal och ental). 3.
Testas inte för denna nivå.
Bråk
Testas inte för denna nivå.
Jag kan bråkdelarna 1/2 och 1/4 som delar av en helhet. 4.
Jag kan flera tal i bråkform, bråk som delar av ett antal samt lösa problem med olika proportionella samband. 5. a,b,c
Tallinje
Jag kan markera tal på en tallinje mellan 0-100. (1-hopp) 3.
Jag kan markera tal på en tallinje mellan 0-100. (5-hopp, 2-hopp) 5.
Testas inte för denna nivå.
Storleksordna tal
Jag kan storleksordna tal inom talområdet 0-100. 4.
Testas inte för denna nivå.
Testas inte på denna nivå.
Likhetstecknet
Jag förstår likhetstecknets betydelse med enkla luck-tal inom addition och subtraktion i talområdet 0-10. 7.
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom addition och subtraktion i talområdet 0-40. 6.
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom alla fyra räknesätten. 3.
Beräkna
Jag kan göra beräkningar i addition inom talområdet 0-20, med tiotalsövergång. 5.
Jag kan göra beräkningar med multiplikation, tabell 1,2 & 3 (Ex. 3x5). 7.
Jag kan göra beräkningar med multiplikation inom talområdet som 8x9. Jag kan dividera med större tal som 99/3. 4.
Beräkna
Jag kan göra beräkningar i subtraktion inom talområdet 0-20, med tiotalsövergång. 6.
Jag kan göra beräkningar med enklare divisioner som 20/2. 8.
Testas inte för denna nivå.
Problemlösning
Jag kan lösa textuppgifter med addition inom talområdet 0-100 samt rita eller skriva hur jag tänker. 8.
Jag kan lösa textuppgifter med addition inom talområdet 0-500 samt rita eller skriva hur jag tänker. 9.
Jag kan lösa textuppgifter i flera steg med addition och subtraktion inom talområdet 0-100 med öppen utsaga. 6.
Problemlösning
Jag kan lösa textuppgifter med subtraktion inom talområdet 0-100 samt rita eller skriva hur jag tänker. 9.
Jag kan lösa textuppgifter med division (uppdelning av tal) samt rita eller skriva hur jag tänker. 10.
Jag kan lösa textuppgifter med enkla bråk och visa min lösning. 7.
Problemlösning
Testas inte för denna nivå.
Testas inte för denna nivå.
Jag kan lösa textuppgifter med flera led inom addition och subtraktion samt visa min lösning. 8.
Problemlösning
Testas inte för denna nivå.
Testas inte för denna nivå.
Jag kan lösa textuppgifter med hjälp av multiplikation eller division och visa min lösning. 9.
Metoder för beräkningar
Testas inte för denna nivå.
Testas inte för denna nivå.
Jag kan visa hur jag löser uppgifter med hjälp av skriftliga räknemetoder, som t.ex. uppställning i addition och subtraktion. 10.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: