Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prog2

Skapad 2020-10-27 13:14 i Thorildsplans gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
.
Gymnasieskola Programmering

.

Planering

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Samråd
Eleven formulerar och planerar i samråd med handledare programmeringsuppgifter och väljer med viss säkerhet lämpliga programspråk.
Eleven formulerar och planerar efter samråd med handledare programmeringsuppgifter och väljer med viss säkerhet lämpliga programspråk.
Eleven formulerar och planerar efter samråd med handledare programmeringsuppgifter och väljer med säkerhet lämpliga programspråk.
Modell
Eleven analyserar och modellerar enklare uppgifter i samråd med handledare.
Eleven analyserar och modellerar uppgifter efter samråd med handledare.
Eleven analyserar och modellerar komplexa uppgifter efter samråd med handledare.
Design
Eleven designar med viss säkerhet utifrån den analyserade uppgiften en enkel lösning och dokumenterar denna med ett enkelt klassdiagram
Eleven designar med viss säkerhet utifrån den analyserade uppgiften en lösning och dokumenterar denna med ett klassdiagram.
Eleven designar med säkerhet utifrån den analyserade uppgiften en komplex lösning och dokumenterar denna med ett avancerat klassdiagram.

Gränssnitt

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Interaktion
Eleven väljer med viss säkerhet ett uttryckssätt och ett gränssnitt som är anpassat för att på ett tillfredsställande sätt interagera med den avsedda användaren.
Eleven väljer med viss säkerhet ett uttryckssätt och ett gränssnitt som är anpassat för att på ett tillfredsställande sätt interagera med den avsedda användaren.
Eleven väljer med säkerhet ett uttryckssätt och ett gränssnitt som är anpassat för att på ett gott sätt interagera med den avsedda användaren.

Kommunikation

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Internet
Eleven skapar någon enkel lösning där programmet kommunicerar över internet.
Eleven skapar någon lösning där programmet kommunicerar över internet.
Eleven skapar någon genomarbetad lösning där programmet kommunicerar över internet.

Program

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Arv
Eleven skapar med viss säkerhet enklare program med klasser där arv används i begränsad utsträckning
Eleven skapar med viss säkerhet enklare program med klasser där arv används.
Eleven skapar med säkerhet enklare program med klasser där arv används i omfattande utsträckning
Produkt
Produkten är av tillfredsställande kvalitet i ett eller flera programspråk och innehåller objektorienterad programmering som är stabil och robust i program av enkel karaktär.
Produkten är av tillfredsställande kvalitet i ett eller flera programspråk och innehåller objektorienterad programmering som är stabil och robust.
Produkten är av god kvalitet i ett eller flera programspråk och innehåller objektorienterad programmering som är stabil och robust i program av komplex karaktär.

Kod

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Lättläst
I sin programmering skriver eleven med konsekvent kodningsstil och tydlig namngivning en korrekt, strukturerad och enkelt kommenterad källkod med tillfredsställande resultat
I sin programmering skriver eleven med konsekvent kodningsstil och tydlig namngivning en korrekt, strukturerad och noggrant kommenterad källkod med tillfredsställande resultat.
I sin programmering skriver eleven med konsekvent kodningsstil och tydlig namngivning en korrekt, strukturerad och noggrant och utförligt kommenterad källkod med gott resultat.
Generisk klass
Eleven använder med viss säkerhet någon generisk klass
Eleven använder med viss säkerhet några generiska klasser.
Eleven använder med säkerhet flera generiska klasser.

Felsökning

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Felsökning
Eleven anpassar med viss säkerhet sin planering av programutvecklingsprocessen och utför felsökning av enkla syntaxfel.
Eleven anpassar med viss säkerhet sin planering av programutvecklingsprocessen och utför på ett systematiskt sätt felsökning av syntaxfel, körtidsfel och programmeringslogiska fel.
Eleven anpassar med säkerhet sin planering av programutvecklingsprocessen, anpassar polymorfi och utför på ett systematiskt och effektivt sätt felsökning av syntaxfel, körtidsfel och programmeringslogiska fel.

Utvärdering

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Utvärdering
Innan programutvecklingen avslutas utvärderar eleven med enkla omdömen programmets prestanda och ändamålsenlighet i någon situation och i något sammanhang.
Innan programutvecklingen avslutas utvärderar eleven med nyanserade omdömen programmets prestanda och ändamålsenlighet i några situationer och sammanhang.
Innan programutvecklingen avslutas utvärderar eleven med nyanserade omdömen och ger förslag på förbättringar av programmets prestanda och ändamålsenlighet i flera situationer och sammanhang.
Begrepp
Eleven kommunicerar om programutvecklingen och dess utvärdering och använder då med viss säkerhet datavetenskapliga begrepp.
Eleven kommunicerar om programutvecklingen och dess utvärdering och använder då med viss säkerhet datavetenskapliga begrepp.
Eleven kommunicerar om programutvecklingen och dess utvärdering och använder då med säkerhet datavetenskapliga begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: