Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik ht år 1 Eklandaskolan ny

Skapad 2020-10-27 13:43 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Matris i matematik ht år 1
Grundskola 1 Matematik

Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Taluppfattning och tals användning
Jag skriver siffror, avläser talbilder och räknar antal. Talen 0-10.
Jag kan dela upp talen 2-10.
Jag kan talraden 0-5.
Jag kan talraden 0-10.
Jag kan talraden 0-20.
Jag kan använda tecknen < och >.
Jag kan storleksordna tal i talområdet 0-20.
Jag kan vilka tal som är udda och vilka som är jämna bland siffrorna 0-9.
Addition och subtraktion
Jag kan räkna addition inom talområdet 0-5.
Jag kan räkna subtraktion inom talområdet 0-5.
Jag kan räkna addition inom talområdet 0-10.
Jag kan räkna subtraktion inom talområdet 0-10.
Algebra
Jag kan använda likhetstecknet och skilt från.
Jag kan räkna öppna utsagor i addition 0-5.
Jag kan räkna öppna utsagor i subtraktion 0-5.
Jag kan räkna öppna utsagor i addition 0-10.
Jag kan räkna öppna utsagor i subtraktion 0-10.
Jag kan upprepa, fortsätta och skapa egna mönster.
Jag kan följa och skapa entydiga instruktioner (programmering).
Geometri
Tid
Jag kan avläsa och sätta hel timme på klockan.
Jag kan avläsa och sätta ut halv timme på klockan.
Mätning av längd
Jag kan uppskatta föremåls längd.
Jag kan göra enkla mätningar med linjal och förstår att mäta i cm.
Samband och förändringar
Jag förstår och kan använda begreppet dubbelt så många.
Jag förstår och kan använda begreppet hälften så många.
Problemlösning
Jag kan rita en räknehändelse, addition.
Jag kan rita en räknehändelse, subtraktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: