Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott åk 1-3 Lönnbergsskolan

Skapad 2020-10-27 13:50 i Lönnbergsskolan Nordanstig
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa

Idrottsundervisningen planerad utifrån Lgr 11.

Rörelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Motorik/rörelse
Du behärskar till viss del de olika motoriska grundformerna t.ex.åla, klättra.rulla, hoppa, springa. Du försöker att anpassa dina rörelser till aktiviteten.
Du behärskar de olika motoriska grundformerna och anpassar dessa relativt väl till aktiviteten.
Du behärskar de olika motoriska grundformerna och anpassar dessa väl till aktiviteten inomhus och utomhus vid olika årstider.
Vattenvana/simning
Deltar i lekar och rörelse i vatten.
Flyter i mag- och ryggläge.
Simmar 25 meter magläge och 10m ryggläge, doppar huvudet/dyker.
Lekar och spel
Du deltar i rörelseaktiviteter säväl inomhus som utomhus. Du deltar aktivt i rörelseaktiviteter och tar ansvar för dig själv vid lekar och spel.
Du börjar visa hänsyn till andra i gruppen vid olika lekar och spel. Du börjar hantera med- och motgångar.
Du följer gemensamma regler och kan samspela med lagkamrater. Du kan hantera med-och motgångar.
Musik och rörelse
Du försöker att röra dig i takt till musiken.
Du försöker röra dig i takt till musiken och klarar enklare danser.
Du försöker anpassa dina rörelser till musiken och klarar de danser vi har provat.

Hälsa och livsstil

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hälsa
Du kan delta i samtal om vad din kropp behöver för att må bra.
Du kan föra enklare samtal om vad som krävs för att kroppen ska må bra och om hur du upplever olika rörelseaktiviteter.
Du kan reflektera över och samtala om dina upplevelser av olika rörelseaktiviteter. Du kan förklara hur du ska äta och röra på dig för att få en hälsosam livsstil.

Friluftsliv och utevistelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Orientering
Du kan använda dig av ord som beskriver rumsuppfattning t ex bakom, framför, och förstår att kartan är en förminskning av verkligheten.
Du kan med hjälp av diskussion med vuxen passa kartan efter omgivningen och då orientera dig vidare till nästa plats.
Du kan passa kartan och orientera dig till olika platser på skolgården. Du kan hitta var på kartan du befinner dig och du kan orientera dig vidare från en plats till en annan.
Friluftsliv och utevistelse
Du deltar aktivt i uteverksamhet i din närmiljö.
Du har kännedom om vad som är lämplig klädsel/utrustning vid friluftsliv och uteverksamhet. Du visar hänsyn i naturen.
Du känner till grunderna för allemansrätten. Du har grundkunskap om säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: