Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämförande text

Skapad 2020-10-27 14:59 i Abrahamsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Svenska
E
C
A
Struktur
Texten har en i huvudsak fungerande struktur, anpassad till texttypen jämförande text. Eleven använder enkel textbindning.
Texten har en relativt väl fungerande struktur, relativt väl anpassad till texttypen jämförande text. Eleven använder utvecklad textbindning.
Texten har en väl fungerande struktur, väl anpassad till texttypen jämförande text. Eleven använder välutvecklad textbindning.
Innehåll
Innehållet är anpassat till syfte och mottagare på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven tar i upp någon aspekt som jämförs.
Innehållet är anpassat till syfte och mottagare på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven tar i upp olika aspekter som jämförs på ett relativt väl fungerande sätt.
Innehållet är anpassat till syfte och mottagare på ett väl fungerande sätt. Eleven tar i upp flera olika aspekter som jämförs på ett väl fungerande, strukturerat sätt.
Språk
Texten har viss språklig variation. Meningarna är i huvudsak fungerande (t.ex. förekommer få ordföljds- eller syftningsfel som försvårar förståelsen). Eleven följer i huvudsak skrivregler för stavning och skiljetecken. Språket är i huvudsak anpassat till syfte, mottagare och sammanhang.
Texten har relativt god språklig variation. Meningarna är av varierande längd och relativt väl fungerande. Eleven följer skrivregler för stavning och skiljetecken relativt väl. Språket är relativt väl anpassat till syfte, mottagare och sammanhang.
Texten har god språklig variation. Meningarna är av varierande längd och komplexitet och fungerar väl. Eleven följer skrivregler för stavning och skiljetecken väl. Språket är väl anpassat till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: