Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Regler, normer och vårt samhälle

Skapad 2020-10-27 15:01 i Gruvrisskolan Falun
Till grund ligger vårt arbete med demokrati, klassrumsregler samt temaarbetet vårt samhälle. Innehåller normer & regler, samhällsfrågor, samhällsfunktioner samt betalningsformer.
Grundskola 3 SO (år 1-3)

Till grund ligger vårt arbete med demokrati, klassrumsregler samt temaarbetet vårt samhälle

Regler, normer och vårt samhälle

Träningsnivå
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
(Godkänd nivå årskurs 4-6)
Normer och regler
Du tränar på att samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
Du kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
Du har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang
Samhällsfrågor
Du tränar på att ta del av enkel information i olika medier och tränar på att samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
Du kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
Du undersöker och beskriver samhällsfrågor med hjälp av enkla samband och med till viss del underbyggda argument
Betalningsformer
Eleven tränar på att beskriva även några olika betalningsformer
Eleven beskriver även några olika betalningsformer
Beskriver samhällsekonomiska strukturer med enkla samband
Samhällsfunktioner
Du tränar på att ange några viktiga samhällsfunktioner och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
Du anger några viktiga samhällsfunktioner och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
Du beskriver samband mellan samhällsstrukturer med väl valda begrepp
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: