Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVA grund delkurs 1

Skapad 2020-10-28 08:30 i Vuxenutbildning KV Karlskoga Vuxenutbildning
Denna matris ska vara ett stöd till ditt lärande i delkurs 1, Sva grund.
Vuxenutbildning

Läsa
 • SvA  -   Att läsa och skriva i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
 • SvA  -   Lässtrategier för att anpassa läsningen till textens syfte samt för att förstå och dra slutsatser om texters innehåll.
 • SvA  -   Strategier för att förstå ord och uttryck, till exempel att använda förförståelse och att ta hjälp av sammanhanget för att uppfatta betydelsen.
 • SvA  -   Innehåll och form i sakprosatexter och berättande texter.
 • SvA  -   Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel tv-program och webbtexter.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa berättande text
Eleven kan läsa berättande text med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan läsa berättande text med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan läsa berättande text med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett väl fungerande sätt.
Sammanfatta
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Läsa sakprosa
Eleven kan läsa sakprosatexter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan läsa sakprosatexter med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan läsa sakprosatexter med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett väl fungerande sätt.
Läsa återberättande text
Eleven kan läsa återberättande text med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan läsa återberättande text med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan läsa återberättande text med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett väl fungerande sätt.
Läsa beskrivande text
Eleven kan läsa beskrivande text med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan läsa beskrivande text med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan läsa beskrivande text med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett väl fungerande sätt.
Resonera
Eleven kan, utifrån olika frågeställningar, föra enkla resonemang om idéer och tankar som texten väckt samt göra i huvudsak fungerande kopplingar till egna erfarenheter och till andra texter.
Eleven kan, utifrån olika frågeställningar, föra utvecklade resonemang om idéer och tankar som texten väckt samt göra relativt väl fungerande kopplingar till egna erfarenheter och till andra texter.
Eleven kan, utifrån olika frågeställningar, föra välutvecklade resonemang om idéer och tankar som texten väckt samt göra väl fungerande kopplingar till egna erfarenheter och till andra texter.

Skriva

 • SvA  -   Att läsa och skriva i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
 • SvA  -   Strategier för att planera, disponera och skriva olika typer av texter med anpassning till syfte, mottagare och texttyp.
 • SvA  -   Enkla former för textbearbetning, till exempel att gå igenom en text och göra förtydliganden.
 • SvA  -   Språkets struktur med sats- och meningsbyggnad, till exempel huvudsatser, bisatser och omvänd ordföljd. Textbindning.
 • SvA  -   Olika hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva berättande text
Eleven kan skriva berättande text med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till syfte, mottagare och texttyp samt till språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva berättande text med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till syfte, mottagare och texttyp samt till språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva berättande text med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till syfte, mottagare och texttyp samt till språkliga normer och strukturer.
Skriva återberättande text
Eleven kan skriva återberättande text med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till syfte, mottagare och texttyp samt till språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva återberättande text med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till syfte, mottagare och texttyp samt till språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva återberättande text med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till syfte, mottagare och texttyp samt till språkliga normer och strukturer.
Skriva beskrivande text
Eleven kan skriva beskrivande text med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till syfte, mottagare och texttyp samt till språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva beskrivande text med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till syfte, mottagare och texttyp samt till språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva beskrivande text med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till syfte, mottagare och texttyp samt till språkliga normer och strukturer.

Digital kompetens

 • SvA  -   Olika hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
 • SvA  -   Olika sätt att söka information.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Söka information
Eleven kan söka information och återge grundläggande delar av informationen på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan söka information och återge grundläggande delar av informationen på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan söka information och återge grundläggande delar av informationen på ett väl fungerande sätt.

Tala och samtala

 • SvA  -   Strategier för att förstå och göra sig förstådd i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
 • SvA  -   Strategier för att lösa språkliga problem, till exempel att använda omformuleringar och förklaringar.
 • SvA  -   Att medverka i olika samtal och diskussioner, till exempel att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse och ställa följdfrågor.
 • SvA  -   Muntliga beskrivningar och muntligt berättande om olika ämnen för olika mottagare. Olika hjälpmedel för att planera och genomföra muntliga beskrivningar och muntligt berättande, till exempel stödord, bilder och digitala verktyg.
 • SvA  -   Uttal, betoning och satsmelodi.
 • SvA  -   Strategier för att minnas och lära, till exempel att använda stödord och tankekartor.
 • SvA  -   Ord och begrepp för att uttrycka kunskaper, åsikter och känslor i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
 • SvA  -   Betydelsen av uttal, betoning och satsmelodi för språkets begriplighet.
 • SvA  -   Någon skillnad och likhet mellan svenska och något annat språk.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala och diskutera
Eleven kan med ett i huvudsak fungerande vardagsrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven kan med ett relativt väl fungerande vardagsrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven använder då relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven kan med ett väl fungerande vardagsrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet på ett väl fungerande sätt. Eleven använder då väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Muntlig redogörelse
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förbereda och genomföra en enkel muntlig redogörelse.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förbereda och genomföra en utvecklad muntlig redogörelse.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt förbereda och genomföra en välutvecklad muntlig redogörelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: