Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 2-3 bedöming

Skapad 2020-10-28 08:56 i Montessoriskolan Falun
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.
Grundskola 2 – 3 Engelska

I ämnet kommer du att få möjlighet att utveckla förmågorna; * förstå och tolka innehållet i talad engelska * kommunicera i tal och skrift * anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Förstå

 • En  1-3   Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Talad engelska
 • En  1-3
 • En  1-3
Jag förstår enstaka ord på engelska.
Jag förstår korta meningar på engelska, t ex påståenden eller instruktioner.
Jag förstår meningar som handlar om t ex skola, fritid, intressen, hem och familj.
Jag förstår engelska väl när det handlar om skola, fritid, intressen, hem och familj och förstår en del därutöver.
Skriven engelska
 • En  1-3
 • En  1-3
Jag förstår enstaka ord.
Jag förstår korta meningar, t ex påståenden eller instruktioner.
Jag förstår texter som handlar om t ex skola, fritid, intressen, hem och familj.
Jag kan läsa små böcker anpassade för åldern och klarar även delvis svårare texter.

Kommunicera

 • En  1-3   Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  1-3   Intressen, personer och platser.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Tala
 • En  1-3
 • En  1-3
Jag kan säga enstaka ord på engelska.
Jag kan säga korta meningar på engelska.
Jag kan berätta något om mig själv på engelska.
Jag kan tala engelska ganska fritt om ämnen som passar för åldern.
Skriva
 • En  1-3
Jag kan skriva enstaka ord på engelska.
Jag kan skriva korta meningar på engelska om ett bekant innehåll.
Jag kan skriva något om mig själv på engelska.
Jag kan skriva något längre texter med blandat innehåll som passar för åldern.
Samtala
 • En  1-3
Jag kan samtala genom att svara med enstaka ord på enkla frågor.
Jag samtala genom att använda korta meningar i samspel med andra.
Jag kan samtala genom att använda längre meningar i samspel med andra.
Jag kan tala fritt i samspel med andra om ämnen som passar för åldern.

Engelska i världen

 • En  1-3   Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  1-3   Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Där engelska används
 • En  1-3
Jag kan nämna något land där man talar engelska.
Jag kan nämna flera länder där man talar engelska, nämna någon viktig plats i något av dessa länder och peka ut dem på en karta.
Jag kan berätta intressanta fakta om något av länderna där man talar engelska, t ex om någon ort eller om typiska traditioner.
Jag kan jämföra länder eller traditioner i något av länderna där man talar engelska med Sverige och svenska traditioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: