Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boksamtal

Skapad 2020-10-28 10:12 i Abrahamsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Svenska

Boksamtal - Jag är Zlatan Ibrahimovic

  • Sv  7-9   Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  • Sv  7-9   Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  • Sv  7-9   Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
E
C
A
Delta i samtal
Du lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som till viss del för diskussionerna framåt.
Du lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionerna framåt.
Du lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionerna framåt eller fördjupar diskussionerna.
Praktiserar turtagning till viss del.
Praktiserar turtagning relativt väl.
Praktiserar turtagning väl
Du klarar i viss utsträckning att tala tydligt, visa engagemang och intresse.
Du klarar relativt väl att tala tydligt, visa engagemang och intresse.
Du klarar väl att tala tydligt, visa engagemang och intresse.
Du framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument.
Du framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument.
Du framför åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument.
Du använder ett i huvudsak fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval
Du använder ett relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval
Du använder ett väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval
Läsförståelse
Genom att framföra enkla sammanfattningar och tolkningar om boken visar du på grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar och tolkningar om boken visar du på god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar och tolkningar om boken visar du på mycket god läsförståelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: