Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsprocessen

Skapad 2020-10-28 11:34 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Lärandematris arbetsprocessen i slöjd
Grundskola 7 – 9

Planering av arbete

2b Motiveringar till val, 2b Egna idéer

Ännu inte uppnått
Godtagabara kunskaper
--->
--->
--->
Idéer, planering
Jag kommer inte med egna idéer själv eller från lärarens förslag. Läraren ger mig en uppgift men jag är inte motiverad. Läraren behöver säga till mig för att jag ska jobba.
Jag kommer helst inte med egna idéer men jag försöker planera utifrån lärarens förslag men jag tycker det är svårt/har inte så mycket erfarenhet av slöjd och vet inte vad jag klarar. Jag får hjälp med min planering steg för steg. Jag planerar lite eller inte alls i slöjdportfolio.
Jag kan välja färg och form själv men behöver hjälp med att utveckla idéer utifrån en egen ide. Jag gör en planering men har svårt att veta i vilken ordning jag ska göra saker, att veta vilken teknik jag ska välja att använda och vad jag klarar av. Jag försöker planera i slöjdportfolio men vet inte alltid vad som förväntas av mig.
Jag har utvecklat en egen idé utifrån lärarens förslag som jag klarar att genomföra. Jag gör en skiss/ritning, anger mått och vilket material jag tänker använda och förstår i stort hur jag ska göra. Jag vet vilken teknik jag ska använda och varför. Jag använder slöjdportfolio när jag planerar.
Jag har idéer som jag letat upp själv och utarbetar förslag som jag är nöjd med som både jag och min lärare förstår. Jag har bra insikt i vad jag kan och inte kan genomföra. Jag gör en noggrann planering och provar dessutom ut olika materialförslag och lösningar. Jag gör utförlig planering i slöjdportfolio.

1a Framställning, 1b genombearbetning, 1c instruktioner, 2a tekniker, 2b noggrannhet

Ännu inte uppnått
Godtagabara kunskaper
--->
--->
--->
Slöjdföremål, tillvägagångssätt, självständighet
Jag gör ingenting om läraren inte talar om för mig vad jag ska göra.
Jag vet inte vad som förväntas av mig och vad jag klarar av. Jag använder inte slöjdlexikon utan vill att läraren förklarar för mig hur jag ska göra steg för steg. Jag är ofta osäker på teknikerna och behöver hjälp för att utföra mitt jobb.
Jag känner mig osäker men kan grundläggande tekniker i slöjd. Jag försöker göra som läraren säger men behöver ofta bekräfta för att jag känner mig osäker på om jag gjort rätt. Jag vill att min lärare ska tala om för mig var jag hittar instruktioner i slöjdlexikon eller helst att läraren ger mig instruktioner.
Jag väljer ett arbete som jag vet att jag klarar av. Jag kan flera tekniker i slöjd och känner mig säker på åtminstone en teknik och försöker själv och kan oftast lösa problem som uppstår. Jag använder slöjdlexikon och vet var jag hittar instruktioner. Jag samarbetar med klasskompisar för att lösa problem som uppstår.
Jag utmanar mig själv så att jag lär mig något nytt men tänker på att jag klarar av att genomföra det själv och hinner med. Jag är säker på flera tekniker i slöjd och ser till att det blir som jag tänkt mig och är noggrann. Jag har inga problem att hitta instruktioner jag behöver för arbetet i t.ex. slöjdlexikon. Jag har lätt för att förstå både muntliga och skriftliga instruktioner och är ofta den som hjälper andra hur de ska göra.

2d Leda arbetet framåt, 2d utnyttja tiden, 2c material och tekniker, 2c form och funktion, 2c pröva ompröva

Ännu inte uppnått
Godtagabara kunskaper
--->
--->
--->
Arbetsprocessen, kombinera
Jag är omotiverad att arbeta och tar inte initiativ till arbete själv utan jobbar delvis när jag blir tillsagd av läraren.
Jag har svårt att koncentrera mig och tycker att det är svårt eller förstår inte hur jag ska gå vidare. Det blir lätt att jag pratar med kompisar/bara blir sittande och vänta och glömmer bort tiden. Jag behöver lärarens hjälp för att komma igång och komma vidare.
Jag klarar att jobba när jag vet vad nästa steg är och får bekräfta ofta med läraren. Läraren hjälper mig med instruktioner då jag inte vet var jag hittar dem .Jag är ibland rädd för att göra fel och vågar inte prova något nytt själv och vill att läraren talar om vad jag ska testa om det behövs. Jag behöver påminnelse teknikerna då jag ofta glömt detaljer. Jag passar på att vara lite social med kompisar på slöjden men jobbar också.
Jag skriver min logg veckan innan så att jag vet var jag ska börja när lektionen sätter igång och utnyttjar det mesta av lektionstiden. Jag använder slöjdlexikon och slöjdportfolio ofta och vet var jag hittar information och bekräftar med läraren när det är nödvändigt. Tar egna initiativ när jag vet att jag kan och känner mig säker på flera slöjdtekniker. Jag ser framför mig vad olika val har för konsekvenser och testar alltid nya moment för att vara säker och hitta nya sätt att göra på.
Jag sköter min arbetsprocess själv och söker upp instruktioner, material och tekniker på egen hand. Jag funderar även hemma på nästa steg så att jag har en plan när jag kommer till lektion och utnyttjar tiden väl. Jag provar och testar ofta innan jag börjar med ett nytt moment och tänker på olika alternativ vad gäller material, teknik och konstruktion och rådgör med läraren.

Ännu inte uppnått
Godtagabara kunskaper
--->
--->
--->
Använda redskap, noggrannhet
Ditt resultat är inte välgjort och du gör inte om när det blir fel.
Jag tycker inte det är svårt att vara noggrann och hoppas att det blir bra nog. Jag tycker att det är svårt att få ett snyggt resultat.
Jag försöker lära mig vad som är viktigt för att få ett snyggt resultat men klarar inte alltid det och får ofta göra om eller ta hjälp. Jag glömmer detaljer som hur man trär symaskinen och vilken söm jag ska välja. Jag tror jag hanterar maskiner, redskap och material som jag ska.
Jag är noggrann och det jag gör blir snyggt och jag är oftast nöjd. Jag kommer ihåg detaljer som hur jag trär symaskinen och vilken söm jag ska välja och varför. Jag är noggrann med material, redskap och maskiner.
Jag klarar av lite mer avancerade tekniker i slöjden och gillar att lära mig nytt och har känsla för detaljer. Jag vet hur jag tar vara på material och tänker på om jag kan återanvända material. Jag är alltid noga med hur jag hanterar material, redskap och maskiner.

3ab Bilder, veckologg, utveckla motiveringar, slöjdord och begrepp, 4a Material, kultur, symboler, färg och form

Ännu inte uppnått
Godtagabara kunskaper
--->
--->
--->
Ge omdömen, tolka
Du gör inte din slöjdportfolio och återkopplar inte heller till läraren under lektionstid.
Jag gör inte slöjdportfolio i onödan och bara om läraren säger till och då gör jag bara det som krävs. Jag tycker att det är svårt att veta nästa steg, vad begrepp betyder och vad tekniker heter och vill att läraren visar och lär mig. .
Jag kan de vanligaste begreppen, teknikerna och ungefär hur jag ska göra. Försöker läsa beskrivningen och titta på hur kompisar gör men vill att läraren bekräftar. Jag skriver min slöjdportfolio oftast men tycker att det är svårt att utveckla och tolka.
Jag skriver min portfolio, svarar på frågorna, lägger in bilder utförligt och har ett estetiskt uttryck i det jag gör . Jag är säker på mer än en teknik i slöjd och kan många begrepp och kan förklara dem. Jag tittar alltid på instruktionerna innan jag bekräftar med läraren att jag förstått
Jag är utförlig i min portfolio där jag har en tydlig tanke med det estetiska och kulturella uttrycket. Jag kan flera tekniker i slöjd och känner mig säker på de flesta begrepp i det tekniker jag behärskar. Jag har bra överblick över arbetsprocessen och förstår instruktioner bra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: