Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - Tekniska system - Furulundsskolan -

Skapad 2020-10-28 15:19 i Furulundsskolan Halmstad
Tekniska system och modeller Tekniska systemens uppbyggnad Tekniska systemens utveckling
Grundskola 8 Teknik

Tekniska system och modeller Tekniska systemens uppbyggnad Tekniska systemens utveckling

Tekniska lösningar

Godkänd nivå
->
Högsta nivå
Identifiera och analysera (I) Beskriva och förklara begrepp (B)
Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion. Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
  • Tk  7-9
  • Tk  7-9
  • Tk  7-9
  • Tk  7-9
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar. Eleven beskriver och resonerar med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar. Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.

Teknik, människa, samhälle och miljö

Godkänd nivå
->
Högsta nivå
Förstå historien (F) Värdera och bedöma (V)
Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid. Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.
  • Tk  7-9
  • Tk  7-9
  • Tk  7-9
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: