Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

[LJU] Diskussion NO

Skapad 2020-10-28 15:39 i Ljungsbro skola Linköping
Här bedöms förmågorna att kunna argumentera för sina åsikter och föra en diskussion framåt
Grundskola 7 – 9 Kemi Biologi Fysik

Här bedöms förmågorna att kunna argumentera för sina åsikter och föra en diskussion framåt

Nivå 1
Underlag saknas
Nivå 2
E
På ett enkelt sätt
C
På ett utvecklat sätt
A
På ett välutvecklat sätt
Förmågan att motivera sitt ställningstagande
Du motiverar dina åsikter och beskriver följderna som dina åsikter kan leda till.
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Har inte deltagit i diskussionen
Du säger inte självmant vilken din åsikt är utan de andra i gruppen behöver fråga för att få veta. Du saknar motivering.
Du berättar vad din åsikt är och försöker motivera den men någon typ av fakta. "Jag tycker läxor är bra för att då lär man sig bättre. Tränar man ofta så kommer man ihåg bättre."
Du berättar tydligt vilken din åsikt är och motiverar den med fakta som även innehåller någon konsekvens som åsikten kan medföra. "Jag tycker läxor är bra för då lär man sig bättre enligt ..fakta... Men det får inte vara för många läxor så man inte hinner med något annat."
Du berättar tydligt vilken din åsikt är och motiverar med fakta och tar upp några fler konsekvenser i olika perspektiv. ".. Dessutom måste vara sådana att elever kan göra dem själva utan föräldrars hjälp eftersom alla har inte föräldrar som kan hjälpa till. Detta för att ..fakta.."
Förmågan att diskutera
Du deltar i diskussionen genom att ställa frågor, lyssna på vad andra säger så att diskussionen går framåt.
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Har inte deltagit i diskussionen.
Du svarar bara på direkt tilltal. eller håller en monolog (berättar allt du vet och tycker utan att ta med de andra i gruppen)
Du kompletterar det de andra säger genom att hålla med eller inte hålla med och ställer någon enstaka fråga till gruppen. " Jag tycker likadant, Vem kan tycka annorlunda?"
Du använder dig av fraser som leder diskussionen framåt och inte bara kan besvaras med ja eller nej. "Jag håller inte med för att jag tycker det är viktigt att man ska göra allt skolarbete i skolan, hemma ska man vara ledig. Vad anser du om det Kim?
Du använder fraser som visar på tankegångar i flera led och försöker ta in nya perspektiv i diskussionen och kan dra nya slutsatser. ".. Konsekvenserna av att ha mycket läxor kan leda till att elever mår dåligt och det kan i sin tur leda till att de inte presterar så bra som de kunnat. Det är många elever som mår dåligt i dag."
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: