Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext om ett land

Skapad 2020-10-28 17:04 i Centralskolan Tierp
Grundskola 4 – 5 Svenska Svenska som andraspråk

SYFTE

Börjar
Utvecklar
Befäster
Utvidgar
Förstår syftet med beskrivande text på enkel nivå
Förstår syftet med beskrivande text. Försöker anpassa texten till syftet.
Förstår att syftet med beskrivande text är att förmedla information. Kan anpassa texten till syftet och målgruppen.
Förstår att det finns olika typer av beskrivande text och att strukturen är beroende av syftet med texten. Kan och vågar på egen hand anpassa och variera texten.

INNEHÅLL

Börjar
Utvecklar
Befäster
Utvidgar
Håller sig huvudsakligen till ämnet och ger enkel information.
Håller sig till ämnet och ger information på ett fungerande sätt.
Håller sig till ämnet och ger tydlig information på ett ändamålsenligt sätt.
Utvecklar ämnet och ger omfattande information på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

STRUKTUR

Börjar
Utvecklar
Befäster
Utvidgar
Skriver av eller härmar en text.
Använder delvis strukturen för beskrivande text.
Använder strukturen för beskrivande text.
Använder strukturen för beskrivande text på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Beskrivning:
Fokuserar på en del av ämnet t.ex. ”Min katt ...” Bristfällig eller otydlig information
Ger begränsad information. Börjar organisera texten i stycken efter innehåll. Väljer ut och utvecklar några delar av ämnet.
Beskriver rätt och detaljerat olika delar av ämnet. Kan välja och utveckla några delar. Försöker göra jämförelser som hjälper läsaren att förstå innehållet.
Inkluderar detaljerad information som är vald på grund av sin relevans för ämnet. Tolkar och utvecklar viktig information. Organiserar fakta i innehållsligt avdelade stycken, som följer på varandra i logisk ordning.

SPRÅKLIGA DRAG

Börjar
Utvecklar
Befäster
Utvidgar
Tempus:
Har svårigheter att hålla samma tempus (oftast presens) igenom hela texten.
Håller samma tempus igenom i stort sett hela texten.
Håller samma tempus i hela texten.
Håller samma tempus och förstår betydelsen av vilket tempus som väljs (vanligtvis presens men preteritum för tillbakablickar och historiska texter).
Ordval:
Använder nästan inga ämnesspecifika ord.
Använder flera enklare ämnesspecifika ord.
Använder ett för ämnet väl avvägt ordval, med många ämnesspecifika ord.
Använder ett för ämnet väl avvägt ordval, med många ämnesspecifika ord samt allmängiltiga ord, som t.ex. ”mänskligheten”, ”däggdjur” osv.
Jämförelser:
Gör inga jämförelser.
Gör enstaka jämförelser
Gör jämförelser för att förtydliga innehållet.
Förstår att jämförelser kan användas för att förtydliga innehållet och använder ett för jämförelser väl avvägt språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: