Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi Norden

Skapad 2020-10-28 20:51 i Smedshagsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Geografi
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Namngeografi
  • Ge  E 6
  • Ge  C 6
Du kan placera ut Nordens länder och huvudstäder på en blindkarta, samt namnge några andra viktiga platser (städer, sjöar, hav, berg, öar) i Norden och beskriva storleksrelationer mellan dessa.
Du kan placera ut Nordens länder och huvudstäder på en blindkarta. Du kan också namnge flera andra viktiga platser, placera dem på kartan och beskriva storleksrelationer mellan dem.
Natur- och kulturlandskap
  • Ge  E 6
  • Ge  C 6
Du kan beskriva huvuddragen av de nordiska ländernas natur- och kulturlandskap och ge något exempel på processer som förändrar jordytan.
Du kan detaljerat beskriva de nordiska ländernas natur- och kulturlandskap och förklara olika processer som förändrar jordytan.
Samband mellan natur/naturresurser och befolkningsfördelning
  • Ge  E 6
  • Ge  E 6
Du kan kortfattat beskriva enkla samband mellan hur naturen ser ut och vart människor bor.
Du kan detaljerat beskriva komplexa samband mellan hur naturen ser ut och vart människor bor.
Geografiska begrepp
  • Ge  E 6
  • Ge  C 6
Du förstår de flesta geografiska begrepp på begreppslistan och kan använda några av dem i egna texter.
Du kan använda de flesta geografiska begrepp från begreppslistan i egna texter.
Kartkunskap
  • Ge  E 6
Du kan använda registret för att slå upp platser i en kartbok. Du förstår de vanligaste karttecknen. Du kan ge något exempel på vad en karta kan användas till. Du kan använda kartboken för att berätta någon information om Norden.
Du kan använda registret och rutnätet för att slå upp platser i en kartbok. Du förstår många karttecken och kan använda dessa för att beskriva landskapet i Nordens länder. Du kan förklara vad en tematisk resp. topografisk karta är och resonera om vilka olika användningsområden dessa kan ha.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: