Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi åk 7

Skapad 2020-10-29 09:33 i Tråsättraskolan Österåker
Grundskola 7 – 9 Biologi
E
C
A
Ekosystem
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Du förklarar vad ett ekosystem är och ger ett par olika exempel. Du ger exempel på hur förändringar i ett ekosystem kan påverka olika arter som lever där. Du använder begreppen näringskedja, näringsväv, producent, konsument och miljöfaktor när du beskriver ekosystemen.
Du använder begreppen population, flora, fauna, och organism när du beskriver och diskuterar ekosystem. Du beskriver hur förändringar i ekosystem kan påverka flera olika arter på olika sätt.
Du beskriver vad anrikning innebär. Du förklarar vad som kan göra ett ekosystem extra känsligt för förändringar och vilka arter eller miljöfaktorer som är speciellt viktiga för ekosystemet. Du beskriver hur ekosystem kan påverkas på kort och lång sikt av olika händelser och vilka andra effekter det i sin tur kan ge.
Människan och naturen
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Du ger flera exempel på hur människan påverkar miljö och klimat och vad vi kan göra annorlunda för att påverka mindre. Du förklarar vad hållbar utveckling är.
Du ger flera exempel med förklaringar på vad som kan göras för att ha en hållbar utveckling. Du förklarar varför biologisk mångfald är viktigt och beskriver hur den påverkas av människan.
Du jämför hur människors och samhällens användning av naturresurser påverkar miljö, klimat och natur samt värderar olika åtgärders effekt ur olika perspektiv.
Naturens processer
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Du beskriver hur kol går runt i kretslopp i naturen och hur fotosyntesen ingår i det.
Du beskriver hur energi kommer in i och rör sig igenom ekosystemen samt varför det hela tiden behövs mer energi för att ekosystemen ska fortsätta fungera.
Fältstudier
 • Bi  E 9
 • Bi  E 9
 • Bi  E 9
 • Bi  E 9
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  C 9
 • Bi  C 9
 • Bi  C 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
 • Bi  A 9
 • Bi  A 9
 • Bi  A 9
 • Bi  A 9
Du undersöker ett naturområde och beskriver sedan vilka djur och växter du hittat där och hur det påverkas av omgivningen.
Du undersöker naturområdet på ett organiserat sätt och beskriver det sedan med hjälp av en näringsväv och de viktigaste miljöfaktorerna.
Du drar slutsatser om vilka organismer som kan leva i naturområdet och kommer med förslag på hur den undersökningen du gjort kan ändras eller förbättras för att ta reda på mer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: