Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läs- och hörförståelse åk 8 ht 20

Skapad 2020-10-29 20:17 i Palmbladsskolan Uppsala
Läs- och hörförståelse åk 8 ht 20
Grundskola 8 Engelska

Vi har under v.43 genomfört prov i läs-och hörförståelse i åk 8 på Palmbladsskolan. Alla åk 8 har gjort samma prov. Resultatet är sammanställt i nedanstående matris där förmågan att förstå skrift och tal har sammanvägs: precis så som det kommer att vara på nationella provet i åk 9.

F (mål nås ej)
E
C
A
Förstå tal och skrift
Målen nås ej
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: