Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtal om svenskans framtid i Finland

Skapad 2020-10-30 08:41 i Erikslundsgymnasiet Borlänge
Lärandematris kopplad till examinerande samtal (med argumenterande inslag) kring svenskans framtid i Finland. Detta samtal äger rum efter att eleverna skrivit ett övnings-PM om svenska språkets ställning i Finland.
Gymnasieskola Svenska

Lärandematris kopplad till examinerande samtal (med argumenterande inslag) kring svenskans framtid i Finland. Detta samtal äger rum efter att eleverna skrivit ett övnings-PM om svenska språkets ställning i Finland.

Examinerande uppgift - Samtal med argumenterande inslag om svenskans framtid i Finland

  • Sve   Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussioner.
  • Sve   Kunskaper om språkförhållanden i Sverige och övriga Norden samt det svenska språkets ursprung. Förmåga att reflektera över olika former av språklig variation.
På väg mot
Grundläggande
Utvecklat
Väl utvecklat
Förmåga 1
Delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal/diskussioner
Eleven kan i förberedda samtal och diskussioner muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter. Detta gör eleven med viss säkerhet. Eleven kan i samtalet visa förmåga att formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd för den.
Eleven kan i förberedda samtal och diskussioner muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt. Detta gör eleven med viss säkerhet. Eleven kan i samtalet visa förmåga att formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den.
Eleven kan i förberedda samtal och diskussioner muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt. Detta gör eleven med säkerhet. Eleven kan i samtalet visa förmåga att formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den. Dessutom kan eleven på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument.
Förmåga 9
Visa kunskaper om språkförhållanden i Sverige och övriga Norden.
Eleven kan översiktligt redogöra för svenskans ställning/troliga framtid i Finland.
Eleven kan utförligt redogöra för svenskans ställning/troliga framtid i Finland. *Uppgift 1/2 i språksituationen i Sverige och övriga Norden
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för svenskans ställning/troliga framtid i Finland. *Uppgift 1/2 i språksituationen i Sverige och övriga Norden
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: