Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska bedömningsmatris åk 7-9 Fågelbäcksskolan

Skapad 2020-10-30 18:27 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Kursplanens kunskapskrav uppdelade. Bearbetad 30/10-20
Grundskola 7 – 9 Engelska
Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Lyssna/Förstå
Du har ej uppnått målet för godtagbart.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket kan du välja och använda dig av någon strategi för lyssnande. Du kan välja talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande. Du kan välja talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo. ' Du visar din förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande. Du kan välja talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Läsa/Förstå
Du har ej uppnått målet för godtagbart.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta din förståelse av innehållet i texterna kan du välja och använda dig av någon strategi för läsning. Du kan välja texter från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta din förståelse av innehållet i texterna kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för läsning. Du kan välja texter från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Du visar din förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta din förståelse av innehållet i texterna kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för läsning. Du kan välja texter från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Tala - Redogöra
Du har ej uppnått målet för godtagbart.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av dina framställningar. Dessutom kan du välja och använda dig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen. Du kan diskutera översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av dina framställningar. Dessutom kan du välja och använda dig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen. Du kan diskutera utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av dina framställningar. Dessutom kan du välja och använda dig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt. Du kan diskutera utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper.
Tala - Samtala
Du har ej uppnått målet för godtagbart.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan du formulera dig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation Dessutom kan du välja och använda dig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen. Du kan diskutera översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan du formulera dig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation Dessutom kan du välja och använda dig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen. Du kan diskutera översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan du formulera dig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation Dessutom kan du välja och använda dig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen. Du kan diskutera översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper.
Skriva
Du har ej uppnått målet för godtagbart.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av dina framställningar. Dessutom kan du välja och använda dig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen. Du kan diskutera översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av dina framställningar. Dessutom kan du välja och använda dig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen. Du kan diskutera utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av dina framställningar. Dessutom kan du välja och använda dig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt. Du kan diskutera utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: