Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Candidates - American Presidential Election

Skapad 2020-10-31 09:09 i Stenkulan Lerum
Grundskola 9 Engelska

Vi har arbetat med det amerikanska valet. Arbetsområdet avslutades med en uppgift som testar den muntliga förmågan. Du har valt uppgiften som handlar om att vara en av presidentkandidaterna och att debattera.

Muntlig förmåga

Ej godtagbara kunskaper
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Eleven debatterar genom att argumentera på ett enkelt men begripligt sätt utifrån de angivna ämnena. Eleven kan besvara motkandidatens argument och motargument. Eleven har minst ett argument per ämne och minst ett motargument till sin motkandidat.
Eleven debatterar genom att argumentera på ett utvecklat och tydligt sätt utifrån de angivna ämnena. Eleven har undersökt sin kandidats ståndpunkt i de olika ämnena och använder det i sitt anförande. Eleven använder minst tre argument per ämne i sin argumentation, diskuterar argumentens konsekvenser också, kan dra relevanta slutsatser och kan jämföra med resten av världen och/eller med Sverige. Eleven har minst två motargument till sin motkandidat och kan besvara motkandidatens argument och motargument.
Elevendebatterar genom att argumentera på ett tydligt, sammanhängande och detaljerat sätt utifrån de angivna ämnena. Eleven har undersökt sin kandidats ståndpunkt i de olika ämnena och använder det i sitt anförande. Eleven använder minst tre argument i sitt resonemang, diskuterar argumentens konsekvenser också, kan dra relevanta slutsatser kan jämföra med resten av världen och/eller med Sverige. Eleven har minst tre motargument till sin motkandidat och kan besvara motkandidatens argument och motargument på ett övertygande och utvecklat sätt.
Struktur och sammanhang
Argumentationen i debatten är någorlunda sammanhängande. Det finns en röd tråd i anförandet.
Argumentationen i debatten är sammanhängande och har flyt. Tre argument används för att föra fram resonemanget. Eleven är sin kandidat, talar i jag-form och talar direkt till sina väljare och sin motkandidat. Eleven besvarar sin kandidats argument och motargument med flyt och sammanhang.
Argumentationen i debatten är sammanhängande och naturlig, har flyt och är tydlig. Tre argument och ett motargument används för att underbygga och föra fram resonemanget. Eleven är sin kandidat, talar i jag-form och talar direkt till sina väljare och sin motkandidat. Eleven besvarar sin kandidats argument och motargument med flyt och sammanhang, på ett avancerat och övertygande sätt. Eleven talar för att vinna debatten och övertala väljare att rösta på honom.
Genomförande
I debatten presenteras information och argument, men eleven är neutral dvs inte så engagerande och övertygande. Eleven talar delvist fritt och med delvist flyt men hjälp av sitt manus/talkort. Eleven visar en vilja att kommunicera.
I debatten tas upp en del relevant information på ett engagerande, övertygande och utvecklat sätt. Eleven ställer några få retoriska frågor och ger något exempel. Eleven presenterar ämnena ur olika perspektiv (medborgarnas, samhällets, världens). Eleven talar för det mesta fritt och använder sitt manus/talkort effektivt och naturligt. Eleven är medveten att hen har åskådare och en motkandidat och tilltalar dem direkt vid några tillfällen. Eleven talar ganska ledigt och med delvist flyt. Eleven visar en stor vilja att kommunicera och är engagerande.
I debatten tas upp mycket information på ett engagerande, övertygande och utvecklat sätt. Eleven använder sig av direkttal och retoriska frågor för att tilltala väljarna och sin motkandidat. Eleven ger exempel för att stärka sitt resonemang. Eleven presenterar ämnena ur olika perspektiv (medborgarnas, samhällets, världens). Eleven talar för det mesta fritt och använder sitt manus/talkort effektivt och naturligt. Eleven är medveten att hen har åskådare och en motkandidat och tilltalar dem direkt vid olika tillfällen. Eleven talar ledigt, naturligt och med flyt. Eleven visar en stor vilja att kommunicera, är engagerande och övertygande.
Språk
Språket är enkelt och begripligt, meningarna korta, men korrekta. Uttalet kan vara påverkat av svenskan, men det försvårar inte kommunikationen.
Språket är för det mesta grammatiskt korrekt, lite avancerat och varierat. Det är begripligt, tydligt, ledigt och har flyt. Eleven använder några fasta uttryck och några bindeord som är lite mer avancerade. Eleven använder långa meningar ibland och meningsbyggnaden är någorlunda varierad. Eleven använder ord som är typiska för politik. Uttalet kan vara lite påverkat av svenskan, men det försvårar inte kommunikationen.
Språket är avancerat, varierat, begripligt, ledigt och har flyt. Eleven använder många fasta uttryck, synonymer, avancerade ord och många avancerade bindeord. Nästan inga grammatiska fel förekommer. Meningarnas längd varierar efter behov, det finns både korta och långa meningar. Meningsbyggnaden är någorlunda varierad. Eleven använder många ord som är typiska för politik. Uttalet är inte påverkat av svenskan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: