Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Presentation - American Presidential Election

Skapad 2020-10-31 09:47 i Stenkulan Lerum
Grundskola 9 Engelska

Vi har arbetat med det amerikanska valet. Arbetsområdet avslutades med en uppgift som testar den muntliga förmågan. Du har valt uppgiften som handlar om att göra en presentation.

Muntlig förmåga

Ej godtagbara kunskaper
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Eleven redovisar på ett enkelt sätt om en person eller ett parti. Presentationen är lätt att följa med i. Eleven har förberett sin redovisning. Eleven kan svara på någon fråga om sitt ämne.
Eleven redovisar på ett utvecklat och detaljerat sätt om en person eller ett parti. Eleven gör någon jämförelse med Sverige eller världen och kan ge någon personlig åsikt om ämnet eller någon del av ämnet. Eleven har förberett sin redovisning på ett grundligt sätt. Eleven kan svara ingående på några frågor om sitt ämne.
Eleven redovisar på ett mycket utvecklat och detaljerat sätt om en person eller ett parti. Eleven gör några jämförelser med Sverige eller världen och kan ge några personliga åsikter om ämnet eller någon del av ämnet. Eleven har förberett sin redovisning på ett grundligt sätt. Eleven kan svara ingående på några frågor om sitt ämne och kan koppla sina svar till sin redovisning.
Struktur och sammanhang
Redovisningen följer uppgiftsinstruktionerna. Den är sammanhängande. Det finns en röd tråd och redovisningen hänger ihop på ett logiskt sätt.
Redovisningen följer uppgiftsinstruktionerna. Den är sammanhängande och har flyt. Det finns en röd tråd och redovisningen hänger ihop på ett logiskt sätt. Det är lätt att följa med i presentationen. I övergångar använder eleven bindeord som ger redovisningen ett naturligt flyt.
Redovisningen följer uppgiftsinstruktionerna. Den är sammanhängande, har flyt och har en tydlig inledning och avslut. Det finns en röd tråd och redovisningen hänger ihop på ett logiskt sätt. Det är lätt att följa med i presentationen. I övergångar använder eleven avancerade bindeord som ger redovisningen ett naturligt flyt. Eleven återkopplar till det hen sagt och redovisar på ett personligt och engagerande sätt.
Genomförande
Eleven talar delvis fritt och med delvis flyt. Eleven visar en vilja att kommunicera.
Eleven talar för det mesta fritt och använder sina anteckningar effektivt och naturligt. Eleven tittar på sina åskådare vid några tillfällen. Eleven talar ganska ledigt och med delvist flyt. Eleven visar en stor vilja att kommunicera. När eleven fastnar, formulerar hen om eller använder andra ord för att komma vidare.
Eleven talar nästan eller helt fritt och använder sina anteckningar effektivt och naturligt. Eleven tittar ofta på sina åskådare. Eleven talar ledigt och med flyt. Eleven visar en stor vilja att kommunicera. När eleven fastnar, formulerar hen om eller använder andra ord för att komma vidare. I övergångar använder eleven avancerade bindeord som ger redovisningen och talet flyt. Elevens redovisning är väl förberedd.
Språk
Språket är enkelt och begripligt, meningarna korta, men korrekta. Uttalet kan vara påverkat av svenskan, men det försvårar inte kommunikationen.
Språket är för det mesta grammatiskt korrekt, lite avancerat och varierat. Det är begripligt, tydligt, ledigt och har flyt. Eleven använder några fasta uttryck och några bindeord som är lite mer avancerade. Eleven använder långa meningar ibland och meningsbyggnaden är någorlunda varierad. Eleven använder ord som är typiska för politik. Uttalet kan vara lite påverkat av svenskan, men det försvårar inte kommunikationen.
Språket är avancerat, varierat, begripligt, ledigt och har flyt. Eleven använder många fasta uttryck, synonymer, avancerade ord och många avancerade bindeord. Nästan inga grammatiska fel förekommer. Meningarnas längd varierar efter behov, det finns både korta och långa meningar. Meningsbyggnaden är någorlunda varierad. Eleven använder många ord som är typiska för politik. Uttalet är inte påverkat av svenskan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: