Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2020-10-31 13:51 i Söraskolan Österåker
Grundskola 2 Bild NO (år 1-3) Svenska
behöver träna mer
ganska säker
mycket säker
Svara på frågor på texten.
 • Sv  1-3
 • Sv   3
Du kan med stöd svara på enkla frågor på texten.
Du kan svara på frågor där svaret finns i texten.
Du kan svara på olika sorters frågor på texten. Både där svaret finns i texten och "mellan raderna" frågor.
Återge och beskriva fakta.
 • Sv  1-3
 • Sv   3
Du har svårt att återge fakta med egna ord som finns i de faktatexter som du läser.
Du återger fakta både med egna ord och genom att skriva av fakta.
Du kan med egna ord skriftligt återge fakta som finns i de faktatexter som du läser. Du använder sig av tankekarta, stödord eller frågor.
Solen, månen och jordens förhållande till varandra.
 • NO  1-3
 • NO   3
Du förklarar hur jorden rör sig.
Du visar och beskriver hur antingen solen och jorden eller månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Du visar och beskriver hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Du kan skapa bilder som förstärker textens innehåll.
 • Sv  1-3
 • Sv   3
Du försöker berätta något om texten med din bild men det är svårt att förstå vad.
Du förmedlar något med din bild, det går att med hjälp av texten förstå vad du vill berätta,
Det framgår tydligt vad du vill förmedla ut texten med din bild.
Samtala och föra fram åsikter i gemensamma diskussioner.
 • Sv  1-3
 • Sv   3
 • Sv   3
Du kan, med stöd av vuxen, föra fram dina åsikter i gemensamma diskussioner.
Du kan föra fram dina åsikter i gemensamma diskussioner.
Du kan föra fram dina åsikter i gemensamma diskussioner. Du kan också föra diskussionen framåt genom att ställa frågor som utvecklat diskussionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: