Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris spanska år 6 HT20 del 1

Skapad 2020-10-31 19:53 i Tråsättraskolan Österåker
Språkval spanska i år 6.
Grundskola 6 Moderna språk - språkval

Matris för bedömning av skriftliga kunskaper samt läsförståelse i spanska i år 6, Tråsättraskolan Hälsningar och presentationer samt Realia om Latinamerika

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
Skriva
* formulera sig och kommunicera i skrift
Du skriver enkla ord.
Du skriver enkla ord och meningar som skapar en begriplig dialog eller väldigt kort och enkel presentation.
Du skriver korrekta korta texter: relativ fungerande enkla dialoger eller väldigt korta och enkla presentationer.
Kännedom om språkområdet
* reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser
Du känner till viss fakta, som till exempel några få länder där spanska talas.
Du känner till viss fakta, som till exempel några länder där spanska talas och du vet om de tillhör Nordamerika, Centralamerika eller Sydamerika.
Du känner till viss fakta, som till exempel flera länder där spanska talas och du vet med säkerhet om de tillhör Nordamerika, Centralamerika eller Sydamerika.
Läsa och förstå
* förstå och tolka innehållet i skrivet spanska
Du läser och visar att du förstår enkla, vardagliga ord och fraser.
Du läser och visar att du förstår enkla, vardagliga ord och fraser och helheten av korta presentationer samt dialoger.
Du läser och visar att du förstår enkla, vardagliga ord och fraser och helheten av korta presentationer samt dialoger.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: