Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

CÄ-Gruppen Bildmatris, 1-3

Skapad 2012-01-16 14:22 i Grundskola i Kungsbacka (Provskola) Kungsbacka Förskola & Grundskola
Cä-gruppen
Grundskola 1 – 3 Bild

BILDMATRIS, årskurs 1-3

Bedömning
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Idéer, inspiration
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Framställa och kommunicera
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter och upplevelser med ett enkelt bildspråk.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk.
Hantera tekniker, verktyg och material
Eleven kan med hjälp och stöd av sin lärare använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
Eleven kan med visst stöd av läraren använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
Eleven kan självständigt använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
Lösa problem (Arbetsprocessen)
Eleven får hjälp av sin lärare att lösa problem som uppstår under arbetets gång. Läraren ger förslag på handlingsalternativ som leder arbetet framåt.
I samtal med sin lärare ger eleven olika förslag på att lösa sitt problem och får på så sätt handlingsalternativ som med någon bearbetning leder arbetet framåt
Eleven har egna förslag på hur den vill lösa problem som uppstår i arbetet, och får på så sätt handlingsalternativ som leder arbetet framåt.
Tolka och resonera
Eleven kan föra enkla resonemang om uttryck och innehåll i olika typer av bilder.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om uttryck och innehåll i olika typer av bilder.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om uttryck och innehåll i olika typer av bilder.
Presentera
Eleven kan presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Värdera
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: