Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris spanska åk 7 HT20 del 1

Skapad 2020-11-01 23:51 i Tråsättraskolan Österåker
Språkval spanska i ÅK7.
Grundskola 6 Moderna språk - språkval

Matris för bedömning av skriftliga kunskaper i spanska i ÅK7, Tråsättraskolan.
Hälsningar och presentationer; siffror, färger, månader och veckodagar, kläder samt Realia om Latinamerika.

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
Ny nivå
Skriva
* formulera sig och kommunicera i skrift
Du skriver inte tillräckliga ord eller dina ord och fraser är felaktiga. Din text är obegriplig. Du lyckas ej få budskapet fram.
Du skriver tillräckliga enkla ord och fraser. Din text är begriplig trots flera fel eller brister. Du lyckas för det mesta få budskapet fram.
Du skriver enkla ord och meningar som skapar en begriplig, kort och enkel text. Du lyckas få budskapet fram trots några grammatiska fel.
Du skriver korrekta korta texter: korta och enkla presentationer. Du använder något bindeord. Budskapet når fram utan problem.
Kännedom om språkområdet
* reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser
Du visar inte känna till till viss fakta, som till exempel till några få länder där spanska talas.
Du känner till viss fakta, som till exempel till några få länder där spanska talas.
Du känner till viss fakta, som till exempel några länder där spanska talas och känner igen deras huvudstad du vet om de tillhör Nordamerika, Centralamerika eller Sydamerika. Du kan eventuellet namn på de 3 hav.
Du känner till viss fakta, som till exempel flera länder där spanska talas och känner igen deras huvudstad du vet med säkerhet om de tillhör Nordamerika, Centralamerika eller Sydamerika. Du kan namn på minst 2 hav.
Ordkunskaper samt fraser (a+s+a)
* ord och fraser inom de valda området (hälsningar och presentationer, siffor, färger, veckodagar och månader; kläder)
Du kan inte tillräckliga ord eller dina ord är felaktiga/obegripliga.
Du kan tillräckligt med ord och fraser men det finns många fel eller kunskaperna är inte så breda. Du behärskar inte ännu ordföljd i fraser (a+s+a)
Du visar kunna en stor del ord och fraser trots några fel och brister. Du visar bara på väg att behärska ordföljd i fraser med kläder (A + S + A) samt böjer någorlunda korrekt till femininum och/eller plural.
Du visar kunna i stort sätt alla ord och fraser och det finns knappast fel eller brister. Du visar kunna för de mesta ordföljd i fraser med kläder (A + S + A) samt böjer korrekt till femininum och/eller plural.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: