Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris årskurs 5 i slöjd

Skapad 2020-11-02 12:42 i Stenkulan Lerum
Bedömningsmatris årskurs 5 i slöjd
Grundskola 5 Slöjd

Slöjd

>
>
>
Kan formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
Gör detta på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt
Gör detta på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt
Gör detta på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och fungerande sätt
Gör detta på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt
Gör detta på ett säkert och fungerande sätt
Gör detta på ett säkert och väl fungerande sätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och miljöaspekt ge motiveringar till sina val
Gör detta och ger enkla motiveringar till sina val
Gör detta och ger utvecklade motiveringar till sina val
Gör detta och ger välutvecklade motiveringar till sina val
I slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Kan bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Kan utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Kan utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp
Under arbetsprocessen formulera och välja arbetssätt som leder framåt
Eleven bidrar till att formulera och välja arbetssätt som leder framåt
Väljer arbetssätt som efter någon bearbetning leder framåt
Väljer arbetssätt som leder framåt
Ge omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet
Ger enkla omdömen
Ger utvecklade omdömen
Ger välutvecklade omdömen
Tolka slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material
För enkla resonemang
För utvecklade resonemang
För välutvecklade resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: