Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 7, Matematikboken X kap 3

Skapad 2020-11-02 16:10 i Hedängskolan 7-9 Sandviken
Bedömningsmatris i Matematik åk 7, för kapitel 3 i X-boken
Grundskola 7 Matematik

Bedömningsmatris i Matematik ht åk 7

Matematik vt åk 7

>>>
>>>
>>>
Ansvarstagande:
Lektionstid
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Du kommer i tid och arbetar merparten av tiden.
Du kommer i tid och arbetar hela tiden och utnyttjar tiden på ett bra sätt.
Du kommer i tid, arbetar effektivt och reflekterar över vad som har gjorts.
Ansvarstagande:
Provförberedelser och eventuell hemtagning av Mattebok i de fall då du ligger bakom i boken.
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Du tar visst ansvar för ditt eget lärande.
Du tar ansvar för ditt eget lärande.
Du tar ansvar för och reflekterar kring ditt eget lärande.
Fakta och förståelse
Tid, tabeller och diagram
 • Ma  7-9
Du har grundläggande kunskaper om hastighet och kan läsa av enkla diagram.
Du visar goda kunskaper i hur hastighet beräknas och kan göra egna diagram och tabeller.
Du visar mycket goda kunskaper relaterade till hastighetsbegreppet, samt kan göra korrekta tolkningar av diagram.
Fakta och förståelse
Medelvärde och median
 • Ma  7-9
Du har grundläggande kunskaper om vad medelvärde och median är.
Du visar goda kunskaper i hur man beräknar medlevärde och median.
Du visar mycket goda kunskaper om medelvärde och median vid olika typer av problemlösning.
Fakta och förståelse
Omkrets, area och längdenheter
 • Ma  7-9
 • Ma  7-9
Du har grundläggande kunskaper om enheter för längd och känner igen enkla geometriska figurer samt kan beräkna omkrets och area.
Du visar goda kunskaper i hur man gör enhetsomvandlingar för längd samt kan beräkna omkrets och area i olika sammanhang.
Du visar mycket goda kunskaper inom begreppen. Du kan tillämpa dina kunskaper om omkrets,area och längdenheter vid problemlösning.
Problemlösning
 • Ma  7-9
 • Ma  7-9
 • Ma  7-9
Du kan lösa enklare matematiska problem
Du kan lösa matematiska problem med hjälp av olika strategier.
Du kan formulera och lösa matematiska problem med hjälp av generella lösningsmetoder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: