Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ted-talk

Skapad 2020-11-03 13:49 i S:t Lars Gymnasium Linköping
Oral presentation (interaction) , listening practice, listening stategies
Grundskola 9 Engelska
E
C
A
Hörförståelse
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Hörförståelse
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Muntlig interaktio
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt.
Anpassning till syfte och publik
Eleven formulerar sig i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
Eleven formulerar sig med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: