Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Granska information, kommunicera och ta ställning

Skapad 2020-11-03 13:55 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Bedömningsmatris i biologi. Skolverkets samtliga kunskapskrav.
Grundskola 7 – 9 Biologi

I biologi bedöms du utifrån tre förmågor; granska information och ta ställning i frågor som för hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genomföra systematiska undersökningar samt använda och förstå begrepp och modeller.

I den här uppgiften har du möjlighet att visa på förmågan att granska information du hittar på internet och sedan diskutera och ta ställning i en specifik fråga inom området människokroppen.

Förmågan att granska information och ta ställning i frågor som för hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet

F
E
C
A
Kommunicera, ta ställning och motivera ställningstagandet
Du har svårt att diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet Du skiljer inte fakta från värderingar, du formulerar ej ställningstaganden och beskriver ej några tänkbara konsekvenser.
Du kan diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Framföra och bemöta åsikter och argument
I diskussionerna ställer du inte frågor, Du framför och bemöter ej åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka information och kritiskt granska källor
Du behöver hjälp med att söka naturvetenskaplig information och för ej resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använda information i diskussioner och texter
Du behöver hjälp med att använda informationen i diskussioner eller för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: