Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris - Meteorologi och klimologi

Skapad 2020-11-03 15:21 i Katedralskolan Linköping
Gymnasieskola Geografi
E
C
A
Geografiska processer
Människans påverkan
Eleven redogör översiktligt för hur och varför geografiska processer har skapat och förändrat natur- och kulturlandskapet över tid och rum samt hur natur- och kulturlandskapet omformas av människan.
Eleven redogör utförligt för hur och varför geografiska processer har skapat och förändrat natur- och kulturlandskapet över tid och rum samt hur natur- och kulturlandskapet omformas av människan.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur och varför geografiska processer har skapat och förändrat natur- och kulturlandskapet över tid och rum samt hur natur- och kulturlandskapet omformas av människan.
Geografiska processer
Processernas konsekvenser och människors livsvillkor
Eleven redogör översiktligt för processernas konsekvenser för människors livsvillkor lokalt, regionalt och globalt samt deras betydelse för framtiden.
Eleven redogör utförligt för processernas konsekvenser för människors livsvillkor lokalt, regionalt och globalt samt deras betydelse för framtiden.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för processernas konsekvenser för människors livsvillkor lokalt, regionalt och globalt samt deras betydelse för framtiden.
Geografiska processer
Teorier och begrepp
Eleven använder några geografiska begrepp, samt använder med viss säkerhet någon geografisk teori eller modell, för att underbygga sina redogörelser och analyser.
Eleven använder några geografiska begrepp, samt använder med viss säkerhet någon geografisk teori eller modell, för att underbygga sina redogörelser och analyser.
Eleven använder flera geografiska begrepp, samt använder med säkerhet någon geografisk teori eller modell, för att underbygga sina redogörelser och analyser.
Människa, miljö, samhälle
Samband
Eleven redogör översiktligt för enkla samband mellan människa, samhälle och miljö samt hur människor, platser och regioner påverkas av konsekvenser av intressekonflikter.
Eleven redogör utförligt för samband mellan människa, samhälle och miljö samt hur människor, platser och regioner påverkas av konsekvenser av intressekonflikter.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för komplexa samband mellan människa, samhälle och miljö samt hur människor, platser och regioner påverkas av konsekvenser av intressekonflikter.
Människa, miljö, samhälle
Resursförbrukning och resursfördelning
Eleven gör en enkel analys av frågor om resursförbrukning och resursfördelning. Dessutom diskuterar eleven översiktligt hur människors egna resurser kan tas till vara och utvecklas för en hållbar utveckling.
Eleven gör en analys av frågor om resursförbrukning och resursfördelning. Dessutom diskuterar eleven utförligt hur människors egna resurser kan tas till vara och utvecklas för en hållbar utveckling.
Eleven gör en komplex analys av frågor om resursförbrukning och resursfördelning. Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat hur människors egna resurser kan tas till vara och utvecklas för en hållbar utveckling.
Lokala och globala perspektiv
Eleven diskuterar översiktligt hur någon företeelse i närmiljön kan ha betydelse för andra platser och regioner på jorden.
Eleven diskuterar utförligt hur någon företeelse i närmiljön kan ha betydelse för andra platser och regioner på jorden.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat hur någon företeelse i närmiljön kan ha betydelse för andra platser och regioner på jorden.
Kartografi
Kartografisk data
Eleven beskriver översiktligt grunderna i kartografi samt identifierar, besvarar och presenterar, med viss säkerhet och med hjälp av en lämplig enkel metod och lämplig teknik, geografiska frågor.
Eleven beskriver utförligt grunderna i kartografi samt identifierar, besvarar och presenterar, med viss säkerhet och med hjälp av lämpliga metoder och lämplig teknik, geografiska frågor.
Eleven redogör utförligt för grunderna i kartografi samt identifierar, besvarar och presenterar, med säkerhet och med hjälp av lämpliga metoder och lämplig teknik, geografiska frågor.
Kartografi
Datainhämtning
I arbetet använder eleven med viss säkerhet det omgivande landskapet som informationskälla för geografiska data. Eleven samlar in och bearbetar med viss säkerhet data samt värderar dem med enkla omdömen.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet det omgivande landskapet som informationskälla för geografiska data. Eleven samlar in och bearbetar med viss säkerhet data samt värderar dem med enkla omdömen.
I arbetet använder eleven med säkerhet det omgivande landskapet som informationskälla för geografiska data. Eleven samlar in och bearbetar med säkerhet data samt värderar dem med nyanserade omdömen.
Kartografi
Presentation
Eleven presenterar med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt sitt resultat.
Eleven presenterar med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt sitt resultat.
Eleven presenterar med säkerhet och på ett strukturerat sätt sitt resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: