Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen - Koll på NO!

Skapad 2020-11-03 15:50 i Vist skola Linköping
Hur fungerar kroppen? Vad händer i magen? Hur funkar hjärtat?
Grundskola 4 – 6 NO (år 1-3)

På lektionerna pratar vi om kroppen, hur den fungerar och olika slags sjukdomar. Du deltar i samtalen och berättar vad du tänker och tycker.
Vi lär oss nya biologiska begrepp och lär oss att förklara dem.

Nivå 1
Når ej målen för år 5.
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
Når ej målen.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologiskhållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället
Når ej målen.
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp. I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp. I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp. I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: